Aktuelno

U TK pristup djeci se prestaje bazirati na dijagnostici nedostataka (VIDEO)

Strategijom za uključivanje djece s poteškoćama u obrazovanje, koja je danas predstavljena u Tuzli, predviđen je inovativni model podrške kroz transformaciju specijaliziranih ustanova u centre za razvoj inkluzivnih praksi, formiranje mobilnih stručnih timova i umrežavanje svih relevantnih aktera na području Tuzlanskog kantona.

Ovaj kanton, kako je ocijenjeno, ima kapacitet za provođenje inkluzije kroz ljudske resurse dostupne na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Pedagoškom zavodu, nevladinim organizacijama i centrima za razvoj inkluzivnih praksi.

– Imamo šest resursnih centara kada je u pitanju inkluzija na području našeg kantona. To je jedna od novina. Dodatno smo doprinijeli procesu inkluzije jer u više od 64 ustanove osnovnog obrazovanja imamo 46 punih normi defektologa, edukatora i rehabilitatora – rekao je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Zlatan Muratović.

Navedenom strategijom pristup djeci se prestaje bazirati na dijagnostici nedostataka, a procjena se usmjerava na njihove potencijale, potrebe i interese.

Naglasak je na sposobnostima svakog djeteta koje će, nakon što društvo ukloni postojeće prepreke, ostvariti svoj potpuni potencijal.

– Ono što je planirano je da se u sedam područja u Tuzlanskom kantonu formiraju centri za razvoj inkluzivnih praksi unutar kojih bi postojali i mobilni timovi koji treba da podržavaju škole – rekla je Andrea Žeravčić, direktorica “Save the Children“ za sjeverozapadni Balkan.

Uz pomoć ove međunarodne organizacije Ministarstvo je izradilo Strategiju, koja uključuje sedmogodišnji Plan implementacije.

Vlada TK za to je namijenila tri i po miliona KM i godišnje će obezbjeđivati po pola miliona KM.

Na vrh