Eventi

U subotu na Sonom trgu manifestacija „Duga različitosti i duga sličnosti“

Kao dio aktivnosti „Ljeto u Tuzli“, U.G. „Sretno dijete“ organizira događaj pod nazivom: „Duga različitosti i duga sličnosti“.  Manifestacija će biti organizovana na Sonom trgu u subotu 7. jula 2018. godine u 18:00 sati.

Kako ističu iz Udruženja na ovaj način želi se ukazati na značaj razvoja dječije mašte, te shvatanje različitosti i sličnosti kroz kreativno izražavanje slikanjem.

Tokom manifestacije djeca i roditelji će biti animirani u radionicu „Duga različitosti i duga sličnosti„ koju će voditi profesionalni treneri KIS radionica – kreativno izražavanje slikanjem. Djeca će kroz igru i maštu slikati svoju dugu sličnosti i različitosti koristeći hamer papir i boje, a uz dječije pjesmice, balone i planiranu igru tombola za djecu i roditelje želimo poslati poruku da sva djeca imaju jednaka prava bez diskriminacije po bilo kojem osnovu.

Planiranim događajem šaljemo poruku „Svi smo mi jednaki“ i da djeca trebaju da žive u miru i toleranciji poštujući drugo i drugačije bez diskriminacije po bilo kojem osnovu.

Po završetku manifestacije učesnicima će biti obezbjeđeno osvježenje.

Na vrh