Eventi

U srijedu otvaranje izložbe tuzlanskog slikara Hamze Jahića u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić

Četvrtog jula 2018. godine, u srijedu, u 17 sati, u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić, bit će otvorena izložba slika mladog tuzlanskog slikara Hamze Jahića, polaznika škole slikanja i crtanja VRŠANIN.

Slikarsko umijeće stiče od Fikreta Jahića, renomiranog slikara, historičara, prvoborca Armije RBiH i ratnog vojnog invalida, ali je već vidljiv Hamzin sopstveni identitet na platnima na kojima buja život, ili kako je u prigodnoj afiši, u likovnom osvrtu, napisao pisac Mirzet ibrišimović: „na kojima teku brbljivi potoci, cvjetaju vaze, propinju se i njište konji i oblaci, zri voće, džezve zveče, smješka se proljeće, drijema zima, mudruju stećci, Bosna sni i prkosi… Hamzine slike su kao behar šljive čija usamljena bjelina cvata opija čistotom. Sve njegove slike su same sa sobom, bez natruha višesmislenosti i onostranosti. Pred Hamzinim slikama osjećamo vlastitu bezbojnu i pustu, nenaseljenu ili raskućenu duhovnost pa terapijski djeluju i zovu dijete u nama, ono samodopadljivo dijete što ne zna i ne želi da odgoneta nepojavno i nepojamno.“

 

Na vrh