Eventi

U srijedu: „Izložba starih i umjetničkih zanata 2017“ u BKC-u

Udruženje „Stari i umjetnički zanati Tuzlanskog kantona“ organizira manifestaciju „Izložba starih i umjetničkih zanata 2017“, sa temom Suvenir, koja će biti održana 1. novembra 2017. godine u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. U okviru ove manifestacije predviđeno je održavanje niza zanimljivih sadržaja: održavanje konferencije„Tradicionalno zanatstvo i tipični proizvodi u funkciji razvoja turizma – suvenir“; Izložba suvenira; Izložba slika i fotografija o zanatima autora: Fikret Ibričić, Fikret Jahić, Đulejman Isić, Avdo Kalesić; Izlog zanata i zanatlija, te promocija knjige „Tradicionalno zanatstvo tuzlanske regije“, autora Medhmeda Pargana. Na kraju večeri bit će upriličena Izložba tradicionalnih bosanskih jela sa degustacijom, koju pripremaju žene KUD „Modrački mornari“ iz Šerića.

Prvi događaj je Konferencija „Tradicionalno zanatstvo i tipični proizvodi u funkciji razvoja turizma – suvenir“, koja počinje u Plavoj Sali BKC Tuzla, u 16.30 sati.

Ulaz na manifestaciju otvoren je za građanstvo od 19.00 sati. Udruženje „Stari i umjetnički zanati Tuzla poziva sve one koje zanima tradicija Bosne i Hercegovine, zanati, suveniri i nova saznanja o izradi tradicionalnih proizvoda da dođu u srijedu 1. Novembra 2017. godine u 19.00 sati u BKC Bosanski kulturni centar Tuzla.

 

Udruženje „Stari i umjetnički zanati“ Tuzla

Manifestacija „Izložba starih zanata 2017“

Datum: 1. novembar 2017.

Mjesto: Bosanski kulturni centar Tuzla

Program

16.30 Konferencija „Tradicionalno zanatstvo i tipični proizvodi u funkciji razvoja turizma – suvenir“ (mala sala BKC)

 

Teme i uvodničari:

  1. Tradicionalno zanatstvo danas – prijedlozi mjera za unaprjeđenje stanja; suvenir kao razvojna šansa i promotor tradicijskih vrijednosti, kulture i običaja lokalne sredine, regije i Države – Rasim Hamidović (predsjednik Udruženja „Umjetnički i stari zanati“;
  2. Istraživanje starih zanata i javno publiciranje kao način doprinosa očuvanju tradicionalnog zanatstva – rezultati, iskustva i prijedlozi; iskustva organizacije zanatstva danas iz drugih zemalja – Mehmed Pargan (Autor knjige „Tradicija Bosne i Hercegovine – zanati“);
  3. Zanati kao nematerijalna baština u funkciji očuvanja nacionalnog identiteta – dr. Enes Kujundžić, autor niza publikacija o tradiciji i zanatstvu
  4. Iskustva iz prakse – Danijela Matić, izrada sapuna po tradicionalnim recepturama –
  5. Očuvanje i razvoj zanatstva kroz podršku institucionalnom organizovanju zanatlija kroz zadrugarstvo, strukovna udruženja, klastere; aktivnosti na promociji i motivisanju zanatlija da registruju svoj obrt – Abdulah Hadžiavdić, sekretar Obrtničke komore Tuzlanskog kantona
  6. Iskustva organizacije asocijacija tradicionalnog zanatstva u drugim regijama – primjer Mostar – Edin Pandur

 

 

Učesnici:

(učesnici imaju mogućnost uključenja u diskusiju do pet minuta)

Vlada TK – Ministarstvo razvoja i poduzetništva i Ministarstvo trgovine i turizma

Općina Tuzla

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona

Zavod za zaštitu spomenika Tuzlanskog kantona

Arhiv Tuzlanskog kantona

Muzej Sjeveroistočne Bosne

Obrtnička komora Federacije BiH

Obrtnička komora Tuzlanskog kantona

Predstavnici općinskih službi za privredu općina Tuzlanskog kantona

Profesori Univerziteta u Tuzli i srednjoškolski profesori

Zanatlije: Udruženje „Stari i umjetnički zanati“

Klaster tradicionalnog zanatstva – Bosper

Udruženje obrtnika Tuzla

Udruženje starih zanata Brčko i Udruženje starih  zanata Sarajevo

Udruženje žena Rašljani Brčko

KUD „Modrački mornari“ Šerići

Etno-avlija Mačkovac

19.00 Otvaranje izložbe fotografija i slika o starim zanatima „Tradicija u očima umjetnika“; Učesnici: Samir Zahirović; Fikret Ibričić, Avdo Kalesić, Fikret Jahić, Đulejman Isić…; Izložba suvenira; Izložba zanata i predstavljanje zanatlija

19.30 Promocija knjige „Tradicionalno zanatstvo tuzlanske regije“, autora Mehmeda Pargana

Promotori: Rasim Hamidović i dr. Enes Kujundžić; Mjesto održavanja: Velika sala BKC

Učesnici u programu: Folklorna sekcija KUD-a Modrački mornari

20.30 Izložba i degustacija tradicionalnih bosanskih jela – KUD Modrački mornari – sekcija Žene za tradiciju

Na vrh