Aktuelno

U Sarajevu preminuo prof. Muris Osmanagić

U Sarajevu je 23. maja 2018. godine umro doktor rudarskih nauka, prof. Muris Osmanagić.
Rođen je 10.septembra 1928. godine u Čajniču. Po profesiji je bio rudarski inžinjer, a u toku života bio je univerzitetski profesor Postdiplomskog studija u rudarstvu i energiji na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli i Mašinskom fakultetu u Sarajevu. Radio je na mjestu tehničkog i glavnog direktora Srednjobosanskih rudnika mrkog uglja Kakanj, Zenica, Breza i Bila s 14.000 rudara. Obavljao je i dužnost Republičkog sekretara za industriju, energetiku i trgovinu, direktora Zajednice za visoko obrazovanje u Sarajevu, sekretara Republičke zajednice za naučni rad i Republičkog savjetnika za nuklearnu energiju.

 
Doktorsku disertaciju dipl. ing. Muris Osmanagić odbranio je iz oblasti gorskih udara u Beogradu (1965). Za profesora na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli izabran je 1971. godine, a za svoj patent čelične podgrade za rudnike dobio je Purpurnu medalju na Svjetskoj izložbi pronalazaka u Briselu (1963).
Dobio je Priznanje grada Zenice (1957) za uvođenje novih otkopnih metoda u rudniku mrkog uglja Zenica, za doprinos nauci 27-julsku nagradu naroda Bosne i Hercegovine (1969), za svoja objavljena naučna djela iz oblasti energije Republičku nagradu Veselin Masleša (1972) i za doprinos svjetskoj riznici nauke u oblasti rudarstva, najvišu nagradu naroda Jugoslavije – nagradu AVNOJ-a (1982).
Bio je glavni istraživač prva dva američko-jugoslavenska istraživačka projekta iz oblasti rudarstva, u organizaciji Rudarskog instituta Tuzla, US Bureau of Mines, Washington i US Geological Survey-Reston (1982-1990) za čiju je realizaciju dobio priznanje američke strane.
U periodu 1981/82. bio je predsjednik Američko-jugoslavenskog odbora za naučno-tehnološku saradnju, a za  rad na unapređenju nauke dobio je priznanje američke vlade. Na godišnjoj skupštini Američkog udruženja naučnika i rudarskih inžinjera, održanoj na Politehničkom univerzitetu Virginia u Blacksburgu (1985), imao je ulogu ključnog govornika.
Profesor Muris Osmanagić objavio je osam knjiga i 90 naučnih radova koje je izlagao na nizu međunarodnih naučnih simpozijuma i kongresa u Njemačkoj, Francuskoj, Poljskoj, Velikoj Britaniji, Rusiji, Kini, Keniji, Austriji, Australiji, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama (Los Angeles, San Antonio, Denver, Blacksburg, New York i Washington).
Muris Osmanagić je u fukciji savjetnika Fondacije“Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” (2007-2014) dao i nemjerljiv doprinos u  projektu istraživanja bosanskih piramida, posebno u dijelu istraživanja Prahistorijskih podzemnih tunela Ravne.

Sahrana će biti obavljena 25. maja 2018. godine u 14.30 sati na groblju “Lav” u Sarajevu.

Na vrh