Aktuelno

U pripremi rebalans Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, održao je danas niz radnih sastanaka sa saradnicima u cilju pripreme prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu. Biće ovo jedan u nizu rebalansa koji slijede, jer u decembru 2019. godine, kada je Budžet donesen, nije se znalo niti moglo znati da će nas zadesiti stanje nesreće u vidu pandemije. Za početak, tj. prvim rebalansom, obuhvaćena su samo sredstva u okviru civilne zaštite, koja su prošle godine planirana za uobičajene namjene (poplave, klizišta i sl.). Pandemija nam ovih dana nameće potrebu hitne nabavke zaštitne opreme, sredstava za dezinfekciju i hrane, te pojačanih mjera higijene i dezinfekcije javnih površina. Prvi rebalans sadržavat će te namjene, koje će se finansirati i iz narednih rebalansa, zavisno od toga koliko će kriza trajati, kakve će potrebe nametati, koliko će sredstva pristizati itd.

Na sastanku sa Službom za komunalne poslove dogovoreno je da se nastave aktivnosti na komunalnoj gradnji, predviđenoj uglavnom iz namjenskih sredstava kredita i koja se mora ispuniti. Realizacija ovih projekata predstavlja i podršku u održavanju stabilnosti građevinskih firmi i čuvanju postojećih radnih mjesta građevinskih radnika.

Grad Tuzla

Na vrh