Eventi

U ponedjeljak promocija „RJEČNIKA FRAZEMA BOSANSKOGA JEZIKA“

Filozofski fakultet i Odsjek za bosanski jezik i književnost pozivaju sve zainteresirane da prisustvuju promociji Rječnika frazema bosanskoga jezika.

Promocija će se održati u ponedjeljak, 1. aprila 2019. godine, u 13.30 sati na Filozofskom fakultetu (amfiteatar 2).

Autori ovog vrijednog istraživanja su prof. dr. Ahmet Kasumović, redovni profesor u mirovini (jedan od osnivača Filozofskog fakulteta u Tuzli i Odsjeka za bosanski jezik i književnost), te prof. dr. Marijana Nikolić, vanredna profesorica na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli (Dr. sc. Marijana Nikolić, vanredna profesorica).

Uz autore, o Rječniku će govoriti i prof. dr. Marica Petrović, vanredna profesorica u mirovini (dugogodišnja profesorica na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli), te dekanica Filozofskog fakulteta, prof. dr. Nihada Delibegović Džanić, vanredna profesorica na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli.

Pored autora i promotora, na promociji će učestvovati i glumica Ivana Milosavljević koja će za publiku izvesti ulomak iz monodrame Bosanska kraljica. Dramski tekst Bosanska kraljica napisala je prof. dr. Marica Petrović.

 

Ukratko o sadržaju Rječnika frazema bosanskoga jezika:

Pod frazemom se podrazumijeva frekventna riječ, grupa od dvije ili više autosemantičnih riječi u vezanoj upotrebi, već formirane konstrukcije sa ustaljenim značenjem, stilski obilježene, sa semantičnom transpozicijom leksema, komukacijski prigodne i u govornoj i u pisanoj formi: ići od ruke, ne vidjeti dalje od nosa, pasti na pamet, nositi na duši. Originalni, maštoviti, slikoviti semantički transpozitivni frazemi bosanskoga jezika su skoro bez izuzetka stilski markirani. Njima se bolje postiže autentičnost informacije, ironije, ljutnje, ismijavanja, mudrovanja, odnosno snaži se i konkretizira semantika leksema pa se sa malo riječi, u skoro okamenjenoj formi, mnogo kaže. U vrijeme kada i u bosanski jezik ulaze riječi – etikete iz drugih jezika, internacionalni frazemi, kad se nebosanskoj konstrukciji čak daje i prednost, obilježje modernizma, avangardizma i pseudo-multikulturalnosti, frazikon bosanskoga jezika dolazi i kao nešto mnogo više od pokušaja da se bosanski frazemi sačuvaju od zaborava.

Na vrh