Vijesti

U petak u Hotelu Tuzla: Simpozij – Komunikacija u zdravstvu

U petak 29.6.2018. sa početkom u 10.00 sati u Hotelu Tuzla u organizaciji Ljekarske komore Tuzlanskog kantona i Komore zdravstvenih tehničara TK održaće se Simpozij Komunikacija u zdravstvu.

Simpozij je namijenjen, prije svega, ljekarima svih specijalnosti, medicinskim tehničarima, pravnicima u zdravstvu, ali i svim ostalim strukama angažovanim u zdravstvu, posredno ili neposredno.

Simpozij je koncipiran na način da obuhvata teme koje se odnose na samu komunikaciju i komunikacijske vještine u zdravstvu i medicini, unutar tima ili interdisciplinarno, u odnosu zdravstveni radnik, zdravstveni saradnik i određene skupine te u odnosu javnog i privatnog zdravstva.

Simpozij, takode, obuhvata i teme srodne komunikaciji i komunikacijskim vještinama u zdravstvu i medicini, i to asertivnost, intervjue i konsultacije, do samih devijacija odnosa, stresnih situacija te odgovornosti zdravstvenih radnika i saradnika, prožetu kroz pravnu, ali i etičku odgovornost.

Simpozij se održava u organizaciji Ljekarske komore Tuzlanskog kantona – Komisija za stručno usavršavanje i Komore zdravstvenih tehničara TK.

Za učešće u Simpoziju nije predviđena kotizacija.

Dan i mjesto održavanja: petak, 29. juni 2018. godine, Kristalna dvorana Hotela Tuzla, sa početkom u 10.00 sati.


Komentari

Na vrh