Eventi

U petak u BKC-u: Prva međunarodna naučna konferencija o digitalnoj ekonomiji DIEC 2018

Visoka škola “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla u petak 11. maja 2018. godine organizuje Prvu međunarodnu naučnu konferenciju o digitalnoj ekonomiji DIEC 2018.

Konfrencija će se održati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra sa početkom u 10.30 sati.

O konferenciji:
Ovo je prva konferencija o digitalnoj ekonomiji u našoj zemlji uopšte koja ima međunarodni karakter, a okupit će eminentne naučnike, stručnjake, studente doktorskih i master studija iz različitih oblasti u kojima je digitalna tehnologija danas našla svoju primjenu.
Konferencija ima za cilj da podstakne razmjenu mišljenja, te da se prezentuju i diskutuju rezultati istraživanja iz oblasti IT menadžmeta i poduzetništva, poslovnih informacionih sistema, digitalnog marketinga, E – poslovanja, E – obrazovanja,  E – uprave, E – zdravstva, E – legislative i IKT industrije.
Tokom jednodnevnog programa, koji će se održati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli autori brojnih radova za cilj imaju pokazati gdje se u ovom trenutku nalazimo kao privreda i društvo, koliko smo iskoristili potencijale digitalne ekonomije i u kojoj smo fazi stvaranja digitalnog društva, te kako iskorititi prilku koju nam pruža primjena digitalnih tehnologija da ostvarimo željeni ekonomski rast i kvalitetnije, održivo društvo.

Na vrh