Aktuelno

U maju susret prve generacije diplomiranih doktora medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

U povodu organizacije susreta prve generacije diplomiranih doktora medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, primio je danas u Gradskoj upravi delegaciju studenata upisanih u akademskoj godini 1976./1977. godine.

Prisutni studenti prve generacije Medicinskog fakulteta u Tuzli, dr. Goran Grandić, dr. Blaško Pavić, dr. Goran Imamović i dr. Mirsad Trnovljaković, upoznali su gradonačelnika sa inicijativom za prvo okupljanje i planiranim programskim aktivnostima. Gosti su, ovom prilikom, pozvali gradonačelnika da prisustvuje zvaničnom okupljanju prve generacije studenata Medicinskog fakulteta, koje će se održati 12. maja 2018. u Tuzli i da se obrati prisutnima.

Gradonačelnik je sa zadovoljstvom prihvatio poziv, istaknuvši da je tuzlanski Medicinski fakultet jedan od najstarijih fakulteta pri Univerzitetu u Tuzli i predstavlja jezgro nauke i medicine, ne samo u BiH već i šire. Radi se o instituciji koja je u proteklih četrdeset i dvije godine obrazovala veliki broj vrhunskih ljekara, čiji je kvalitet prepoznat, kako u Evropi, tako i u svijetu.

Medicinski fakultet kao naučno-nastavna organizaciona jedinica Univerziteta u Tuzli organizuje i izvodi nastavu iz biomedicine i zdravstva, temeljnih, kliničkih i javnozdravstvenih nauka.

Na vrh