Aktuelno

U Domu zdravlja u Tuzli od danas primjena e-legitimacije

Od danas je počela primjena programa e-zdravstvene legitimacije za osigurana lica Grada Tuzle koji zdravstenu zaštitu ostvaruju u JZU Dom zdravlja Tuzla. Aplikacija je zvanično puštena u rad, tako da osigurana lica u Domu zdravlja Tuzla od danas mogu koristiti usluge e-zdravstene legitimacije, koja ima za cilj da osiguranim licima pruži brži i kvalitetniji način ostvarivanja svojih prava. To znači da građani više neće morati čekati u redovima i ovjeravati svoje zdravstvene knjižice, nego će svoje pravo ostvarivati direktno u zdravstvenoj ustanovi prezentirajući samo svoju ličnu kartu ili neki drugi dokument sa bar kodom.

Prezentaciji su prisustvovali premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović, ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžiefendić, predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, te predstavnici menadžmenta JZU Dom zdravlja Tuzla. Svi prisutni iskazali su zadovoljstvo današnjom prezentacijom i pohvalili projekat implementacije e-zdravstvena legitimacija, te potvrdili značaj ovog projekta za građane Tuzlanskog kantona u ostvarivanju njihovih prava. Ovaj vid sistema podrazumijeva pokretanje potpuno novog elektronskog sistema unosa i pregleda podataka, koji će zamijeniti upotrebu klasične zdravstvene legitimacije. Aplikacija će funkcionisati na bazi postojećih podataka koje sadrži npr. lična karta, vozačka ili pasoš, odnosno, dokumenti sa bar kodom.  Na današnjoj prezentaciji prisutni su upoznati i sa osnovnim prednostima aplikacije, koje se odnose prije svega na smanjenje posjeta stranaka u poslovnicama, lakši uvid u stanje osiguranog lica, bolje ažuriranje podataka i sl. Treba naglasiti da je ovaj projekat u cjelosti besplatan za građane i izrađen je vlastitim kadrovima u dugogodišnjem radu i planiranju odgovornih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

„Danas, kada počinje primjena ovog novog sistema e – zdravstvene legitimacije, je veliki dan za Tuzlanski kanton. Obzirom da je aplikacija u potpunosti izrađena od strane razvojnog tima i stručnjaka u Zavodu zdravstvenog osiguranja, kao i činjenica da za njeno korištenje nije potrebno štampati nova dokumenta, nego se bazira na upotrebi već postojećih dokumenata, to je rezultiralo značajnim uštedama koje se procjenjuju na preko 4 miliona KM. Ipak najveći benefit osjetit će građani, obzirom da neće morati više čekati u redovima za ovjeravanje zdravstvenih knjižica, te uposlenici u zdravstvenim ustanovama. Vlada Tuzlanskog kantona je od početka podržavala ovaj projekat, i očekujemo da on uskoro zaživi i u drugim zdravstvenim ustanovama u Kantonu. Također podržavamo i druge projekte koji su u fazi implementacije te i njihovo zvanično puštanje u primjenu očekujemo u narednom periodu“ rekao je premijer Suljkanović.

Među prvima koji su testirali funkcionalnost Programa bili su premijer Suljkanović i ministar zdravstva Hadžiefendić, potvrdivši efikasnost i brzinu ovog projekta. Treba istaći da su izvršena testiranja programa i u drugim ugovornim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona i većina ustanova su tehnički osposobljene da koriste ovaj sistem, sa izuzetkom nekih od domova zdravlja kojima su potrebna minimalna ulaganja. U narednom periodu planirano je uvezivanje i ostalih zdravstvenih ustanova, te će se primjena programa e-zdravstvena legitimacija uvoditi postepeno, koliko to bude dozvoljavala tehnička opremljenost ustanova.


Komentari

Na vrh