Aktuelno

Tuzlanski profesori utvrdili novi indeks za procjenu naučne aktivnosti

Članak akademika Envera Zerema i profesora Suada Kunosića sa Univerziteta u Tuzli, pod naslovom “The Ranking of Scientists: Computational Calculation of Z-score”, u kojem je prezentiran softver za određivanje naučnog doprinosa istraživača i njihovo rangiranje pomoću izračunavanja takozvanog ‘Z-scora’, objavljen je u majskom izdanju renomiranog naučnog časopisa “Journal of Biomedical Informatics”.

Piše: Alma Zukanović

Profesor Suad Kunosić je u razgovoru z Fenu pojasnio da je ‘Z-score’ novi originalni sistem za mjerenje naučnoistraživačkog rada i rangiranja naučnika u svijetu, koji je značajno poboljšao dosadašnje sisteme mjerenja.

Naglašava da je ‘Z-score’ namijenjen za procjenu naučne aktivnosti svih naučnika u svijetu, bez obzira na oblast nauke u kojoj se istraživanje provodi.

– To je dopuna dosadašnjim sistemima mjerenja nauke i može se primijeniti kao njihov korektiv, a naziv je dobio po autoru akademiku Enveru Zeremu sa Univerziteta u Tuzli – kazao je.

S obzirom na složenost izračunavanja tog indeksa, kao i na niz limitacija, Kunosić je istakao da se ‘Z-score’ mjeri pomoću razvijene softverske aplikacije.

Navodi da je značaj naučnog doprinosa pojedinačnih istraživača iznimno teško procijeniti, jer se vrijednost njihove naučne produkcije ne može direktno izraziti značajem časopisa u kojima su objavljeni njihovi članci. Stoga pojašnjava da je ukupan broj publikacija odraz produktivnosti, ali ne i kvalitete naučnog doprinosa.

– Broj citata objavljenih radova je bolji pokazatelj, ali se među citatima ne uočava citiranost u lošijim časopisima, ali i ‘samocitati’ – precizirao je Kunosić.

Zbog toga, indeks za procjenu mjerenja nauke uzima prvenstveno radove indeksirane u najprestižnijoj naučnoj citatnoj bazi na svijetu, “WoS – Web of Science”, a jedinstven je i po tome što izračunava i konkretni doprinos svakog autora u objavljenom članku, što do sada nije bio slučaj.

O naučnom značaju tog indeksa, dodao je, najbolje svjedoči činjenica da je editorijal za članak napisao poznati harwardski profesor bioinformatike David W. Bates, jedan od najcitiranijih naučnika u svijetu.

Govoreći o naučnom doprinosu u BiH, profesor Kunosić ističe da je još nezahvalno o tome govoriti, ali da ga ohrabruje činjenica da sve više mladih naučnika objavljuju istraživanja u časopisima koje prati najprestižnija citatna baza “WoS-Web of Science”.

Ocijenio je da se akademska zajednica u BiH, ali i zemljama regiona suočava s problemima karakterističnim za zemlje u procesu tranzicije, nedefinisan zakonski okvir, veoma mala ulaganja u nauku te uplitanje politike.

– Sve je to uzrokovalo nemogućnost implementacije međunarodno priznatih kriterija u procesu naučne valorizacije naučnika i naučnih institucija u BiH – istakao je.

Primjena ‘Z-scora’, zaključio je Kunosić, predstavlja važan korak u implementaciji međunarodnih kriterija i dobar put za mjerenje i poboljšanje naučne aktivnosti naučnika i naučnih institucija u BiH, što će svakako uz dodatne mjere dovesti do poboljšanja rangiranja bh. naučnih institucija na svjetskim rang listama.

Na vrh