Tuzlanski kanton

Tuzlanski kanton lider u unaprjeđenju nivoa zdravstvene zaštite

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona danas je predstavio portal e-Pacijent. Radi se o strateškom projektu i finalizaciji procesa i servisa u implementaciji integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Jedan od ključnih elemenata ovog servisa je što se sada pacijenti aktivno uključuju i postaju dio digitalne transformacije zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. Putem portala e-Pacijent građani će imati elektronski pristup podacima iz zdravstvenog kartona i uvid u medicinsku dokumentaciju.

Digitalni karton će uveliko olakšati pacijentima liječenje budući da će biti omogućen uvid u medicinsku dokumentaciju, odnosno nalaze, uputnice, ali i termine naručivanja za specijalističke preglede. Individualnim pristupom, portal e-Pacijent pruža pristup ortopedskim pomagalima, radiološkim procedurama CT, MR i oftalmologije, te uvid u laboratorijske nalaze.

E-Portal omogućava pristup i pravima koja osigurava Zavod u smislu provjere statusa osiguranja, kao i uvid u e-Uputnice, odnosno status uputnice za dijagnostičke procedure.

Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona, Dušanka Bećirović, nakon održane prezentacije nije krila zadovoljstvo prikazanim i istakla je da “e-Portal vodi Tuzlanski kanton ispred ostalih u Federaciji BiH i on će u mnogome olakšati dalji pristup pacijentima u liječenju i ka ostvarivanju prava. Neće više biti klasičnih papirnih uputnica, nema nepotrebnih odlazaka ljekarima i stvaranja gužvi. Od sada će pacijenti za sebe ili članove porodice imati pristup nalazima, ortopedskim pomagalima, kao i laboratorijskim nalazima. Kroz e-Portal, pacijenti će imati i pristup e-Uputnicama gdje će u svakom momentu moći povjeriti da li su naručeni na snimanje, u koju ustanovu i u koje vrijeme“.

“Zakonskim propisima definisano je da pacijenti imaju pravo na određeni set prava. Jedno od tih prava je i uvid u svoju medicinsku dokumentaciju. Zavod kao obrađivač podataka i nosilac aktivnosti provođenja Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, predstavlja novi servis usluga pacijentima – portal e-Pacijent. Portal će vrlo brzo zaživjeti, nakon što se obrade zahtjevi u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, naša očekivanja su nekih 10-tak dana“, istakao je direktor Zavoda, Denis Husić. “Pacijenti da bi koristili portal e-Pacijent moraju se registrovati, dostaviti lične podatke u poslovnicu i izvršiti prijavu, nakon čega će sistem osiguranom licu dodijeliti KOD- šifru za pristup portalu“, pojasnio je Direktor Husić.

Inače, ovim projektom Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uspješno je integrisao sve ugovorne zdravstvene ustanove u cilju centralizacije medicinskog kartona pacijenta.

Ovo je prvi ovakav pristupni projekat na nivou Bosne i Hercegovine, čime Zavod potvrđuje liderstvo u unaprjeđenju nivoa zdravstvene zaštite.

Značajno je istaknuti da je dodatni benefit ostvaren i mogućnošću da pacijenti pristup portalu, osim preko računara mogu ostvariti i putem mobilnih uređaja.

Projekt je realizovan za nešto više od godinu dana, a koštao je 790 hiljada KM.

Na vrh