BiH

Trojka u Ustavni sud želi izabrati Vukoju koji je riješio 0, a ne želi Gorušanović – Butigan sa 5 hiljada presuda

Mirjana Marinković Lepić (Naša stranka) zakazala je za 25. juli 2023. godine 4. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Iz sadržaja dnevnog reda saznajemo da nema suštinski važnih materijala za građane i da je sjednica sazvana radi novog pokušaja imenovanja HDZ-ovog Marina Vukoje za sudiju u Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

Na prošloj sjednici svjedočili smo do sada neviđenom pravnom nasilju, pokušaju prevare i ponižavanja Parlamenta Federacije na način da su Trojka i HDZ suprotno svim pravilima zakazali vanrednu sjednicu, a onda na njen dnevni red uvrstili lažni izvještaj sa sjednice Komisije za izbor i imenovanje koja se nikada nije ni održala.

Institucija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine dovedena je pred čin moralnog i profesionalnog poniženja, prijedlogom za imenovanje Marina Vukoje za sudiju ovog suda. Ipak, naša javnost se pita kako je to Vukoja postao „najbolje ocijenjen“ kandidat i zašto je ta „ocjena“ daleko od istine?

Opća javnost je od strane Trojke obaviještena da je neka „stručna komisija“ u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije izabrala Marina Vukoju za „najboljeg kandidata“ za sudiju u Ustavni sud BIH jer je imao „najviše bodova“. Sanela Gorušanović Butigan je „drugi najbolji kandidat“ jer je imala „pola boda manje“.

 

Da bi šira javnost shvatila o kakvoj suštinskoj razlici u kvalitetu kandidata se radi, u nastavku ćemo ispitati koliko je komisija „stručna“, a odgovor na pitanje ko je „najbolji kandidat“ ostavit ćemo svakom pojedinačno da zaključi.

Marin Vukoja diplomirao je 1998. godine na Pravnom fakultetu u Mostaru. Pravosudni ispit položio je tek 2007.godine. Cijelu profesionalnu karijeru proveo je u državnoj službi. Bio je stručni saradnik u Stručnoj službi i kasnije šef odjela u Skupštini Zapadnohercegovačkog kantona.

 

Nakon toga obavljao je dužnost sekretara Vlade Zapadnohercegovačko kantona. Na državni nivo Bosne i Hercegovine dolazi 2015. kada postaje sekretar Doma naroda, a od 2017. godine prelazi na funkciju sekretara Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Od političkog angažmana vrijedi istaknuti da je Marin Vukoja bio kandidat HDZ za delegata u državnom Domu naroda.

Sanela Gorušanović Butigan diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1998.godine. Nakon završenog pripravničkog staža u Općinskom sudu u Sarajevu, odmah je položila pravosudni ispiti.

 

Kao sudijski stručni saradnik (također sudijska funkcija) radila je od polaganja pravosudnog ispita do imenovanja za sudiju Općinskog suda u Sarajevu 2007.godine- parnično odjeljenje. Također, sudija Gorušanović Butigan obavlja i funkciju sudije u zemljišno- knjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu.

Kao ugledni i ostvareni član pravosudne zajednice u junu 2020.godine izabrana je za člana i potpredsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

 

U posljednjem izvještaju u kojem je učestvovala prije izbora u VSTV BIH, sudija Gorušanović Butigan ostvarila 110,85% od zadane norme predmeta, odnosno riješila je 298 predmeta. To je 298 presuda napisanih u jednoj kalendarskoj godini. Od 2001.godine od kada je imenovana za stručnog sudijskog saradnika do danas, da je svake godine pisala 200 presuda to bi do sada bilo više od 5.000 napisanih presuda i urađenih predmeta.

Sudija Gorušanović Butigan dala je lični i profesionalni doprinos pravosudnoj i akademskoj zajednici kroz učešće i predavanja na velikom brojnu domaćih i međunarodnih seminara i savjetovanja.

 

Autor je stručnih i naučnih radova, a uže polje njenog profesionalnog i naučnog interesovanja je zaštita prava na slobodu izražavanja iz člana 10. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava sa posebnim osvrtom na rad medija u zaštitu od klevete.

HDZ-ov uhljeb Marin Vukoja od iskustva sa ljudskim pravima iz oblasti zaštite prava na slobodu izražavanja, može istaknuti poziv novinarima na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kada je kazao “Zamolio bih novinare da nježnije kucaju po tastaturi, jer to ometa predsjedavajuću Krišto tokom sjednice Predstavničkog doma. Hvala.”

 

Od praktičnog iskustva, čitao je Poslovnik o radu tijela izvršne i zakonodavne vlasti, pripremao materijale za sjednice i vjerovatno pisao akte u vezi regulisanja prava iz radnog odnosa za svoje podređene.

U konačnici dolazimo do spoznaje da je “stručna komisija” Trojke i HDZ-a , kao boljeg kandidata za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ocijenila karijernog državnog službenika koji je čitao Poslovnik i govorio novinarima da utišaju tastature jer smeta Borjani Krišto od sudije sa više od 20 godina iskustva i debelo preko 5.000 napisanih presuda, velikim brojem stručnih i naučnih radova, te ugledne pravnice koja je član i potpredsjednik VSTV BIH. Shodno prednje navedenom tragikomično je takvu komisiju nazivati “stručnom”.

Sudija Sanela Gorušanović Butigan je ostvareni nosilac pravosudne funkcije i ugledni član pravosudne zajednice. Posjeduje snažan lični i profesionalni integritet i intelektualni kapacitet.

 

Osigurat će da Ustavni sud Bosne i Hercegovine nastavi da raste i jača kao državna institucija, kao garant zaštite ustavnog poretka, nadležnosti i imovine države ali i kao sud na koji se svaki građanin može osloniti da će zaštititi njegova ljudska prava.

 

Teško je zamisliti kompetentnijeg čovjeka da brani pravo države na njenu imovinu od sutkinje koja je po profesiji zemljišno-knjižni sudija. Sa druge strane šta vam može donijeti Vukoja, zaključite sami.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine jedna je od rijetkih državnih institucija čiji rad Dodik i Čović još uvijek nisu uspjeli blokirati, i blokadu pretvoriti u političko oružje za ostvarivanje svojih nacionalnih politika. Kad se dođe na glasanje u Predstavničkom domu, svaki će zastupnik da živi sa svojom savjesti.

 

Da li je u Ustavni sud poslao Marina Vukoju državnog službenika ili uglednu sutkinju Sanelu Gorušanović Butigan sa preko 5.000 napisanih presuda, više od 20 godina pravosudnog iskustva i užom specijalnosti u zemljišno-knjižnom pravu koje je suština državne imovine.

(M.T./ Patria)

Na vrh