Komentari

TREBALA BITI SABINA, KAD ETO EDINA Naša stranka bi, al’ ne da čika Dragan – Deklarisani za slobodu i meritokratiju, glasaju za Vukoju, diktaturu i separaciju!

Dakle, meritokratije ne da nema, nego će je upravo ruke Našista srušiti i u ključnoj instituciji za opstanak države Bosne i Hercegovine.

Piše: Rasim Belko @rasimbelko

Politička organizacija Naša stranka Statutom je definisala da je stranka građanske orijentacije, socijal-liberalnog političkog opredjeljenja, koja uvažava najviši stepen ravnopravnosti građana i građanki Bosne i Hercegovine. Rekli bismo da su se te Statutarne odredbe držali dok je vodu držala priča o zaštiti cuka i maca, te grupa iz segmenta LGBTQ.

No, šta je Naša stranka danas je teško i definisati, s obzirom da su od socijal-liberalnog opredjeljenja i građanske orijentacije postali ključni faktor u realizaciji etno – elitističkih prohtjeva i namjera nacionalnih stranaka. To što su govorili nikad s etno – nacionalistima jasno je da su odavno progutali zbog udobnosti fotelja, ali to što odstupaju od osnovnih postulata Statuta zarad interesa antidržavnih projekata možda razotkriva prave namjene narandžastog projekta.

Dakle, Statut NS jedno, stvarnost drugo. Ali taj Statut Naše stranke nudi i jednu zbunjujuću činjenicu, koja novinaru i posmatraču daje pravo da propituje ko je stvarni lider te stranke. Je li to predsjednik Edin Forto ili predsjednica Sabina Ćudić?

Već sam pisao o dogodovštinama sa sjednica Predsjedništva Naše stranke na kojima Forto ima riječ kada treba zaštititi intelektualne visine Sabine Ćudić pod atakom stranačkih kolega. No, način na koji je napisan Statut Naše stranke, odnosno rod koji se koristi za funkciju predsjednika daje pravo za propitivanje.

Na web stranici Naše stranke navodi se da je Statut usvojen 2019. godine, a da sadrži izmjene i dopune usvojene na V Kongresu Naše stranke u junu 2023. godine.

A u Statutu nedvosmisleno piše: “NS u javnom i političkom životu, te u pravnom prometu zastupa predsjednica NS-a”. Istina navedeno je da ”Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način sve rodove i rodne identitete”.

 

Nije da nisu prepoznatljivi s tom igrom riječi, identiteta i slično, ali ako su već prije Kongresa 2023. godine znali da je Forto jedini kandidat i da će biti izabran za predsjednika NS, zašto baš pisati predsjednica ako je predsjednik, bez obzira na opasku o pisanju jednog identiteta koji vrijedi za sve. Više desetina puta je napisano predsjednica NS, pa se pitam je li ta stranka trebala imati ženu na čelu pa se rodio Edin ili?

Druga važna stvar s prošlogodišnjeg Kongresa koja po dubini razbija auru socijal-liberalizma i građanske stranke u NS je deklaracija koju su usvojili. A u toj deklaraciji piše: “Da bi omogućili stvaranje ambijenta koji bi izvukao našu zemlju iz kleptokracijskih težnji kojima nažalost svjedočimo već predugo vremena, pri tome gubeći neprocjenjivu demografsku supstancu, Naša stranka će nastaviti beskompromisnu borbu protiv korupcije, kriminala i klijentelizma stvarajući pravedno društvo bazirano na meritokraciji koja neće zavisiti od hirova političkih lidera, nego kapacitiranih institucija sistema”.

Blago nama, rekli bismo kad bi bilo tako. Naša stranka je valjda jedina stranka u Bosni i Hercegovini koja donosi neke dokumente ili ti pravila da bi ih poslije mogla kršiti. Sjećate se onih principa i poruke “nećemo u vlast bez ovih principa”, a sad ih ne bi znali ni ponoviti. Takva je slast vlasti, briše sjećanje dok puni novčanike.

Isto je i s deklaracijom, meritokratijom, borbom protiv klijentelizma i šta sve nisu ispisali. A danas kažu “glasat ćemo za Vukoju, pa šta”. Pa ništa, sem što je Marin Vukoja izvorni proizvod etnokratije, s najmanjim kompetencijama od ponuđenih kandidata za sudiju Ustavnog suda BiH i s najvećom političkom pozadinom, jer je odani član HDZ-a.

Dakle, meritokratije ne da nema, nego će je upravo ruke Našista srušiti i u ključnoj instituciji za opstanak države Bosne i Hercegovine. A onda će Našisti pričati kako se bore protiv kriminala i korupcije iako će svjesno prodati Ustavni sud BiH Čoviću u zamjenu za parče kolača vlasti.

Elem, ta Deklaracija NS završava riječima “Živjela sloboda”. A pazi sad slobodarskog pristupa kad njihova perjanica Damir Nikšić želi spriječiti parlamentarce da govore, a svi njihovi zastupnici dignu ručice za kršenje Ustava i Poslovnika i na kraju glasaju za neku verziju Poslovnika iz priručnika “demokratija by Kim Jong Un”.

Živjela vlast, živjeli HDZ i SNSD, koji nam dadoše tu vlast, živio Statut u kojem je predsjednik Edin možda predsjednica Sabina… To možda nije Našisam ali je bliže istini!

Na vrh