BiH

TRAŽITI RJEŠENJE PRIHVATLJIVO SVIMA Misija OSCE-a poziva vlasti u Srebrenici da obustave promjene naziva ulica u Srebrenici

Misija OSCE-a u BiH poziva nadležne vlasti da ne nastavljaju sa usvajanjem prijedloga odluke Općinskog vijeća o preimenovanju ulica u Srebrenici.

“Još uvijek nisu iscrpljene sve mogućnosti za postizanje inkluzivnog i transparentnog rješenja.

Misija je u nekoliko navrata i na više nivoa sa opštinskim vlastima razgovarala o ovom pitanju i ponovo naglašava da je spremna podrži sve napore u iznalaženju rješenja koje bi bilo prihvatljivo za sve zajednice u Srebrenici.

Misija poziva vlasti da ovo pitanje riješe hitno i u duhu međusobnog razumijevanja, poštovanja i pomirenja”, navodi se u saopćenju.

Na vrh