Aktuelno

Tokom sjednice Kolegija gradonačelnika razmatrana Informacija o problematici aerozagađenja na području Grada Tuzla

U funkciji pripreme tematskog dijela 15. redovne sjednice Gradskog vijeća, u okviru kojeg je predviđena rasprava o problematici aerozagađenja na području grada Tuzla, danas, 22. januara 2018., u zgradi Gradske uprave, održana je sjednica Kolegija gradonačelnika tokom koje je razmatrana Informacija o problematici aerozagađenja na području Grada Tuzla. Tokom sjednice razmatrane su i Inicijativa za povrat sredstava akumulirane dobiti preuzetih od Elektroprivrede BiH i njihovo usmjeravanje u ugradnju uređaja za odsumporavanje u TE Tuzla te usmjeravanje cjelokupnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2018. godinu u ove namjene, Inicijativa za donošenje zakona o izmjeni zakona o izdavanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom Termoelektrana, Inicijativa za izmjenu zakona o izdavanju usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata s ciljem ravnopravnosti građana te procedure priključenja stambenih objekata na sistem daljinskog grijanja grada Tuzla.
Nakon razmatranja i usvajanja, materijali su upućeni Gradskom vijeću, koje je zakazano za utorak, 23.1.2018., uz zaključak da su, u cilju smanjenja aerozagađenja u Tuzli, najvažniji prioriteti ugradnja uređaja za odsumporavanje u Termoelektrani Tuzla, koja godišnje spali oko 3,8 miliona tona uglja i u zrak ispusti preko 50.000 t sumpordioksida, te širenje mreže toplifikacije, kako bi se smanjio broj individualnih ložišta, u kojima se godišnje spali oko 250.000 t uglja. Iz ovih razloga Kolegij gradonačelnika je danas donio pomenute inicijative, koje će biti upućene Federalnom parlamentu i Vladi FBiH, sa ciljem da se omogući da Elektroprivreda BiH što hitnije ugradi uređaje za odsumporavanje.

„U Tuzli se proizvede najviše struje i najviše ugrožava zdravlje ljudi, koje nema cijenu, i zato tražimo od osnivača Elektroprivrede BiH, Vlade Federacije, da uvaži naše Inicijative ina taj način obezbijedi sredstva za nabavku uređaja za odsumporavanje u TE Tuzla. Što se tiče Grada Tuzla, iako je u smo rekorderi po broje domaćinstava priključenih na sistem daljinskog grijanja, jer imamo preko 50% domaćinstava priključenih na sistem, te iako je jako puno urađeno u zadnjih petnaest godina na priključenju kolektivnih stambenih objekata (svi priključeni na grijanje) kao i na širenju zona toplifikacije, moramo ubrzati tempo toplifikacije i ovi projekti će u narednom periodu biti apsolutni prioritet u našem radu“, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Na vrh