Aktuelno

TK: Produženo važenje Kolektivnog ugovora za državne službenike

Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora potpisali su danas Vlada TK i Sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH.

Za naredne dvije godine regulisana su pitanja iz radnih odnosa i način utvrđivanja plaće za 800 državnih službenika i namještenika zaposlenih u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu. Učinjeno je to potpisivanjem Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora i aneksa Kolektivnog ugovora za ovu oblast, a kojem je pristupilo i osam općina, dosadašnjih potpisnica ovog granskog ugovora.

Sporazumom koji su potpisali Jakub Suljkanović, premijer Tuzlanskog kantona i Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika, zagarantovano je povećanje najniže plaće sa 406 na 432 KM.

– Zadovoljstvo mi je kazati da smo na neki način ove najniže plaće pomjerili za nekih 6,45 posto kao i za sve ostale uposlenike koji se finansiraju iz budžeta TK. To je već definisano za oblast Ministarstva unutrašnjih poslova. Također su obuhvaćeni službenici koji se nalaze u oblasti pravosuđa i MUP-a, tako da praktično imamo zaokruženu najnižu plaću za sve uposlenike koji se finansiraju iz budžeta TK – rekao je premijer Suljkanović.

Iz Sindikata su pozvali da se poštuju odredbe ugovora i pravilnika, a obje su strane istakle dobru saradnju tokom dvomjesečnih pregovora.

– Veoma je važno da ovaj kolektivni ugovor bude input vladi da donese novi zakon o plaćama koji vlada nema. Mislim da je to njihova zakonska obaveza da jednostavno svi državni službenici i namještenici primaju platu u skladu sa zakonom. Dosad je to vlada regulisala nekim podzakonskim aktom i uredbama a mislim da je došlo vrijeme da Vlada pristupi izradi zakona o plaćama za državne službenike i namještenike – kazao je Kurtović.

Treba napomenuti da je Sindikat uputio još jedan aneks općinama, vezano za godišnji odmor. Njime se traži da odmor bude od 26 do 30 dana, kako je riješeno i na federalnom nivou.

Na vrh