Komentari

Tegeltija ne zna čitati ili jednostavno laže: Republika srpska nema državnu imovinu!

Tegeltija je s BHT-a, državnog Javnog servisa BiH, koji se bori za opstanak, izrekao niz laži …

Piše: A. Čorbo-Zećo

“Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utješimo drugoga; lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bijedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno”, rekao je Dobrica Ćosić opisujući povijest, sadašnjost, a kako se čini i budućnost srpske politike, a ovu krilaticu večeras je potvrdio i Milan Tegeltija, nekadašnji predsjednik VSTV-a i sadašnji savjetnik i najbliži saradnik Milorada Dodika, predsjednika Republike srpske.

Tegeltija je s BHT-a, državnog Javnog servisa BiH, koji se bori za opstanak, izrekao niz laži, bez da ga je voditeljica programa upozorila da govori neistine. Možda je riječ o neznanju ili nezainteresiranosti o priči, ali je sve jasnije zašto BHRT, nažalost, propada!

Naime, Tegeltija je govorio i o problemu zvanom državna imovina, te je uz konstataciju da to i nije otvoreno pitanje, jer je već riješeno Dejtonskim mirovnim sporazumom, istakao da je ovo pitanje riješio i visoki predstavnik koji je nametnuo Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom.

Tako je Tegeltija kazao da i u tom zakonu visoki predstavnik navodi ‘državna imovina Republike srpske’, a što je apsolutna laž, jer tadašnji visoki predstavnik u BiH Paddy Ashdown, u nametnutom zakonu samo jednom spominje Republiku srpsku i to u članu 4 koji kaže da ‘privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom u skladu sa ovim zakonom ostaje na snazi do stupanja na snagu zakona kojim se uređuje provođenje kriterija koji će da se primjenjuje za utvrđivanje imovine koja je u vlasništvu Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, i utvrđuju prava vlasništva i upravljanja državnom imovinom, koji će se donijeti na preporuke Komisije’.

Evidentno je da taj problem nije riješen, upravo zbog toga je i nastala zabrana raspolaganja, ali Tegeltija tvrdi – nema tu priče. Rs ima svoju imovinu, a možda će je imati, samo ako država BiH to odobri!

Jer Komisija za državnu imovinu osnovana Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine može, na prijedlog zainteresovane strane, da odluči da određenu državnu imovinu izuzme od privremene zabrane prema ovom zakonu. Ali Komisija, znamo, ne funkcionira, jer su opstrukcije od strane ministara iz Republike srpske godinama na sceni.

Osim što je slagao da Republika srpska ima svoju državnu imovinu, Tegeltija je izrekao i istinu da su svjesni da bez imovine nema Republike srpske, te zbog toga i svi problem teku od činjenice da Rs i Dodik grčevito žele ono što nije njihovo.

A, ovim zakonom se zabranjuje raspolaganje državnom imovinom.

U smislu ove odluke, pod državnom imovinom podrazumijeva se:

1. nepokretna imovina koja pripada državi Bosni i Hercegovini (kao međunarodno priznatoj državi) na osnovu međunarodnog Sporazuma o pitanjima sukcesije, koji su 29. juna 2001. god. potpisale države Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Slovenija i Savezna Republika Jugoslavija, koja se, na dan donošenja ovog zakona, smatra vlasništvom ili posjedom Bosne i Hercegovine ili druge javne organizacije Bosne i Hercegovine;

2. nepokretna imovina na kojoj je pravo raspolaganja i upravljanja imala bivša Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina do 31. decembra 1991. god, a koja se na dan donošenja ovog zakona smatra vlasništvom ili posjedom Bosne i Hercegovine ili javne organizacije ili organa Bosne i Hercegovine i bilo koje administrativne jedinice Bosne i Hercegovine. U smislu ovog zakona, pod raspolaganjem navedene imovine smatra se direktni ili indirektni prenos vlasništva.

Potpuno jasno, jedina Republika koja ima svoju imovinu je Republika BiH, sada država BiH, a koja može izvršiti prenos vlasništva, sve drugo je čitanje zakona kao i Dejtona, po principu ‘švedskog stola’!

 

Patria

Na vrh