Aktuelno

Sve spremno za potpisivanje Kolektivnog ugovora za službenike policije

Pregovarački timovi Vlade Tuzlanskog kantona i Sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona danas su usaglasili sve odredbe i izrazili spremnost da se već slijedeće sedmice pristupi potpisivanju Kolektivnog ugovora za policijske službenike.

U narednoj sedmici, za očekivati je, da i Vlada da svoju saglasnost na predloženi tekst kolektivnog ugovora, čime će se stvoriti i formalno pravne pretpostavke da se, po prvi puta nakon 1998. godine prava policijskih službenika iz radno – pravnog odnosa urede kolektivnim ugovorom.

Istaknuto je da ovaj kolektivni ugovor skoro u cijelosti prati i prava i obaveze državnih službenika i namještenika, uz dodatak i valoriziranje noćnog rada i prijevoza zbog rada u turnusima.

Učesnici pregovora izrazili su svoje zadovoljstvo postignutim dogovorom, te akcentirali da su obje strane pokazale razumijevanje u pregovaračkom postupku.

Premijer Suljkanović je, osim čestitki na postignutom dogovoru, još jednom istaknuo da je potpisivanje Kolektivnog ugovora još jedan od načina na koje je Vlada pokazala koliko brine o službenicima policije.

„Nakon što smo materijalno i tehnički opremili službenike policije, uredili prostore u kojima rade službenici Ministarstva, drago nam je da smo došli i do situacije da nakon 20 godina Kolektivnim ugovorom uređujemo prava i obaveze policijskih službenika“, rekao je premijer Suljkanović, te najavio da su i ove godine, kroz Program kapitalnih ulaganja Vlade Tuzlanskog kantona, 115.000 KM planirane za rekonstrukciju i investicijsko ulaganje u objekat u Kampusu Univerziteta, koji je dodijeljen na korištenje MUP-u,  u cilju njegovog osposobljavanja za funkcije i rad  policijskih organa.

U ime Vlade, osim Premijera, danas su prisustvovali resorni ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić, ministrica pravosuđa i uprave Ivana Kulić, ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak Sandra Memić, ministar finansija Miralem Nuhanović, ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović i sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Safet Begić, dok su uz predsjednika Upravnog Odbora Sindikata Dževada Velagića, sastanku prisustvovali i član Upravnog odbora Sindikata Miralem Mujkić i sekretar Sindikata Elvir Šarić.

 

Na vrh