Tuzlanski kanton

Sve izraženija potreba za jačanjem socijalnog rada

Povodom Međunarodnog dana socijalnog rada Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK želi ukazati na potrebu unaprjeđenja društvenog položaja i statusa socijalnih radnika i socijalnih radnica, a time i djelatnosti socijalnog rada. Budući da se Međunarodni dan socijalnog rada obilježava trećeg utorka u martu, a ove godine je to 15. mart, prilika je da ukažemo na značaj socijalnog rada u društvu i potrebu zajedničkog djelovanja sa donosiocima odluka u cilju bolje socijalne integracije svih građana, stoji u saopštenju Ministarstva.

Pod utjecajem pandemije, klimatskih promjena i prirodnih katastrofa koje nas sve češće pogađaju, mijenja se i društveni kontekst u kojem profesija djeluje, dolazi do preispitivanja sistema vrijednosti i  porasta nasilja u društvu, nepovoljnih demografskih promjena, ekonomske i socijalne nesigurnosti što se odražava na svakodnevni život ljudi, navode iz resornog Ministarstva, uz napomenu da ove okolnosti suočavaju socijalne radnike s višestrukim izazovima profesionalnog djelovanja u novim, kriznim situacijama koje zahtijevaju adekvatne profesionalne kompetencije i stalne prilagodbe.

Imajući u vidu izuzetan društveni značaj profesije socijalnog rada, svim socijalnim radnicima /radnicama, ali i drugim stručnjacima i stručnjakinjama i humanitarnim radnicima/radnicama  koji obavljaju djelatnost socijalnog rada čestitamo Međunarodni dan socijalnog rada, navodi se u saopštenju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Na vrh