Inicijativu je predložio vijećnik Stranke za BiH Admir Čavalić, a podržali su je vijećnici pozicije i opozicije i usvojena je jednoglasno.

– Mislim da ćemo na ovaj način potaknuti razvijanje kulturnih navika kod mladih, a troška praktično neće biti. Narodno pozorište se sa samo šest posto finansira iz vlastitih sredstava, dok 94 posto finansiraju Grad i Tuzlanski kanton. Uzimajući u obzir posjetu u pozorištu i ekonomske parametre, ovo je u potpunosti izvodivo – kaže Čavalić.