Aktuelno

Sutra u Privredno kantonalnoj komori: Sjednica odbora za trgovinu i turizam, 23.4.

Udruženje za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam Kantonalne privredne komore Tuzla, zakazuje sjednicu Odbora Udruženja u proširenom sazivu, za utorak, 23 aprila 2019. godine u 11,oo sati u prostorijama  Kantonalne privredne komore Tuzla.

Za sjednicu je predložen sljedeći d n e v n i   r e d

1.    Predstavljanje aktivnosti u organizaciji 16. međunarodnog sajma „List“ Lukavac
2.    Aktuelna problematika u oblasti trgovine, ugostiteljstva i turizma
3.     Razno

Na vrh