Eventi

Sutra u JU Centar za kulturu Tuzla manifestacija “JA VOLIM DRUGAčije”

Studenti I godine Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta i Udruženje za ljudska prava  i socijalnu inkluziju organizuju završnu manifestaciju u okviru aktivnosti “JA VOLIM DRUGAčije” koja će se održati sutra, 21.05. 2019 godine sa početkom u 13:00 sati u JU Centar za kulturu Tuzla.

U prethodnih mjesec dana oni su intenzivno radili sa učenicima redovnih škola u našem gradu, te sutra proglašavaju najbolje dječije radove na temu socijalne inkluzije, prihvatanja i ravnopravnosti.

Na vrh