Sutra promocija Modela rada sa mladim osobama sa invaliditetom u sklopu projekta: „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH“

19.04.2021. 


Pozivamo Vas na promociju Modela rada sa mladim osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima koju Informativni centar za osobe s invaliditetom „Lotos“ Tuzla organizuje 20. aprila 2021. godine (utorak) u 11:30 sati, u prostorijama Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.

 

U periodu od prethodnih 6 godina Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ iz Tuzle uspješno realizuje projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ koji u fokusu ima rad sa mladim osobama sa invaliditetom i članovima njihovih porodica.

 

Nakon okončanja prvog ciklusa projekta, I.C. „Lotos“ je izradio jedinstven Model rada sa mladim osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima. Model se sastoji od priručnika, kurikuluma za treninge, sabranih motivacionih priča i prikaza dobre prakse tokom proteklih godina.

 

Ova promocija će biti jedinstvena prilika da se iskustva i postignuća projekta približe zainteresovanim organizacijama, institucijama i pojedincima, a kako bi ih primijenili ili prilagodili u osiguravanju podrške i osnaživanju mladih osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica.

Ovaj Model će biti na raspolaganju svim organizacijama osoba sa invaliditetom koje rade sa mladima, organizacijama roditelja djece i mladih sa invaliditetom, te ga one mogu preuzeti i prilagoditi svojim jedinstvenim potrebama.

Obzirom na univerzalnost tema i prilagodljivost Modela, on može biti od koristi i drugim organizacijama civilnog društva, kao što su omladinske organizacije, u osnaživanju mladih ljudi i podsticanju da preuzmu odgovornost donošenja odluka o sopstvenim životima.

 

 

Budući da su osobe s invaliditetom izložene siromaštvu, isključenosti iz zajednice  i diskriminaciji u svim sferama života, ključan cilj na kojem se radilo je bilo jačanje kapaciteta mladih ljudi i njihovih roditelja kroz tematski osmišljene treninge i princip Peer podrške (podrške među jednakima), a kako bi se ohrabrili da žive samostalnim životom.

 

Rezultat koji je danas evidentan su više od 30 novih mladih ljudi i njihovih roditelja, učesnika projekta, koji su doživjeli velike promjene u životu kada je riječ o ostvarivanju prava. Neki su ostvarili zaposlenje, neki započeli ili nastavili obrazovanje, a svi oni su postali svjesni prava koja im kao ravnopravnim građanima pripadaju.

 

Projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla provodi u saradnji sa Centrom za samostalan život STIL iz Stockholma u okviru programa organizacije MyRight BiH. Projekat ima za cilj povećano učešće mladih osoba sa invaliditetom u promociji prava i jednakih mogućnosti.

 

Klavirski recital: Španski pijanist Eduardo Ramírez Cardoso sutra u BKC TK u TuzliBoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!