Tuzla

Sutra na Trgu slobode obilježavanje Evropskog dana samostalnog života

Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla vas poziva na obilježavanje Evropskog dana samostalnog života koje će se održati na Trgu Slobode u Tuzli 05. maja 2023. godine sa početkom u 11:00 sati.

 

Aktivistice i aktivisti Informativnog centra za osobe s invaliditetom „Lotos“ Tuzla i ove godine, između ostalih programskih aktivnosti, povodom 5. maja – Evropskog dana samostalnog života, žele podsjetiti na pravo na samostalan život i važnost samostalnog života za osobe sa invaliditetom.

 

Cilj organizacije ovog događaja je simbolično obilježavanje i promovisanje ideje samostalnog života, što predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava, kako bi jednake mogućnosti, dostojanstven i kvalitetan život bio omogućen svima podjednako.

 

Bosna i Hercegovina je potpisnica Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom koja u članu 19 jasno obavezuje države potpisnice na osiguravanje uslova kako bi osobe s invaliditetom živjele neovisno i ispunjeno. Države moraju osigurati da osobe s invaliditetom imaju istu slobodu izbora kao i drugi ljudi o tome kako žive, da imaju kontrolu nad svojim životima i da budu dio svoje zajednice.

 

Međutim, osobe s invaliditetom u našem društvu se suočavaju sa diskriminacijom i predrasudama u svim sferama života, što doprinosi njihovoj isključenosti iz društvenih tokova i kršenju njihovih osnovnih ljudskih prava.

 

Želimo ukazati na potrebu osiguravanja ključnih preduslova kako bi osobe s invaliditetom ostvarile samostalan život, među kojima su različiti faktori okruženja poput arhitektonske pristupačnosti, pristupa informacijama, obrazovanju, zapošljavanju, adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti, personalne asistencije i dr.

 

Samostalan život podrazumijeva omogućen pristup svim uslugama koji će osobama s invaliditetom biti na raspolaganju, pristupačne svima i pružane na temelju jednakih mogućnosti, što će u velikoj mjeri uticati na stvaranje boljeg društva u kojem će prava svih biti poštovana podjednako.

 

Na vrh