Kult(ura)

Sutra: Izložba “Nestala djela” i panel diskusija”Borba protiv krijumčarenja kulturnim dobrima u BiH”

Centar protiv krijumčarenja umjetninama-CPKU uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizuje izložbu pod nazivom «Nestala djela» i Panel diskusiju na temu «Borba protiv krijumčarenja kulturnim dobrima u BiH». Događaj će se održati u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, ul. II Tuzlanske brigade br. 13. dana 30. novembra 2023. godine sa početkom u 13,00 sati. CPKU je izložbu «Nestala djela» do sada predstavio 2016. godine u Umjetničkoj galeriji BiH, te 2021. godine u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Ove godine će posjetiocima i učesnicima panel diskusije biti predstavljene reprodukcije i informacije o nestalim djelima iz galerija, muzeja i privatnih kolekcija u Bosni i Hercegovini. Na izložbi će biti prezentovane i informacije o uništavanju i krađama na arheološkim nalazištima, zaplijenama, ilegalnoj prodaji artefakata preko društvenih mreža, korištenju detektora metala za nelegalna istraživanja i pljačke.

Bit će predstavljena i Crvena lista ICOM-a o potencijalno ugroženim predmetima kulturne baštine Jugoistočne Evrope.

 

 

Nakon otovorenja izložbe u 14,00 sati će započeti Panel diskusija na kojoj će učešće uzeti predstavnici: Uprave za indirektno oporezivanje, Državne agncije za istrage i zaštitu SIPA, Granične policije BiH, Interpol BiH, Službe za poslove sa strancima, Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova-AEPTM, FMUP, MUP RS, MUP TK, MUP KS, MUP ŽZH, Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, Komisija za očuvanje Nacionalnih spomenika BiH, UNESCO-a, ICOM-a, Zavoda za zaštitu kulturno povjesne – baštine HNŽ i HHŽ, Umjetnička galerija BiH, Muzej istočne Bosne, Arhiv TK, Narodna i Univerzitetska biblioteka Derviš Sušić, Narodno pozorište Tuzla, Balkan Museum Network – BMN, predstavnici ministarstva pravosuđa, predstavnici ministarstava kulture, predstavnici akademske zajednice, nevladinog sektora, kao i privatni kolekcionari.

 

 

Učesnici će biti upoznati sa trenutnom situacijom kada je u pitanju ilegalna trgovina umjetninama u BiH i šire.Na panel diskusiji će biti predloženo pokretanje inicijativa koje se odnose na borbu protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima, pranja novca, finansiranja organiziranog kriminala i terorizma iz sredstava stečenih ovim kriminalnim aktivnostima a u skladu sa postojećim međunarodnim Konvencijama koje su obavezujuće i za Bosnu i Hercegovinu. Na kraju izlaganja prisutnih i diskusije na ovu temu bit će doneseni zaključci koji će poslužiti kao smjernice za budući rad državnih organa u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju navedena oblast.

 

Ovaj događaj se organizuje i u povodu obilježavanja 14. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima, koji je UNESCO ustanovio 2020. godine u znak sjećanja na potpisivanje Pariške Konvencije iz 1970. godine kao prvog instrumenta međunarodnog prava za zaštitu kulturnih dobara.

 

Partneri i organizatori događaja su Centar protiv krijumčarenja umjetninama-CPKU, Misija OSCE- a u Bosni i Hercegovini, International Republikan Institut-IRI i Centar za kulturu Tuzla.

Na vrh