Business

Sufinansiranje zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca TK

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona potpisat će Sporazum o sufinansiranju zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca sa područja Tuzlanskog kantona, u ponedjeljak 4. juna 2018. godine sa početkom u 13:00 h  u prostorijama Ministarstva (Rudarska 65).

Finansijska sredstva koja su potrebna za realizaciju Programa planirana su u iznosu od 380.000,00 KM.

Iznos od 180.000,00 KM bit će obezbjeđen od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, a iznos od 200.000,00 KM od Vlade Tuzlanskog kantona putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

Programom je predviđeno zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, prijavljenih na evidenciji nezaposlenih osoba prije objave Javnog poziva, koja aktivno traže posao,  sa završenim visokim obrazovanjem, uz zasnivanje radnog odnosa na period od dvanaest mjeseci, ili srednjim obrazovanjem uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest mjeseci.

Služba Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM za osobe sa VSS/VŠS u trajanju od 12 mjeseci i 600,00 KM za osobe sa SSS u trajanju od šest (6) mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće.

Na vrh