Sport

Sufinansiranje sporta TK kroz 132 projekta

Ministrica za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović potpisala je danas ugovore sa sportskim organizacijama koje su ispunile uslove Javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2022. godinu. Zastupljeni su svi klubovi sa područja TK a podržano je ukupno 132 projekta kada su u pitanju sportske organizacije i manifestacije.

Prema riječima ministrice Mijatović iznos dodijeljenih sredstava je oko 900.000 KM. „Ono na što smo posebno ponosni kao resorno ministarstvo je da po prvi put imamo omladinske uzrasne kategorije, što u stvari nama predstavlja iskorak ka naprijed. Ulaganje u omladinske uzrasne kategorije je ulaganje u našu budućnost. Ove godine imamo znatno više podržanih projekata u odnosu na prošlu godinu“, kazala je ovom prilikom ministrica Mijatović.

Po prvi put je, naglašeno je, urađena kategorizacija sporta. Uključene su sve kategorije, među kojima se prednost daje kvalitetnom i vrhunskom sportu ali nisu zaboravljeni ni „sport za sve“, rekreativni sport, odvijanje trenažnih procesa i slično.

Uslovi, postupci i kriteriji za raspodjelu sredstava definirani su odlukom koju je Vlada TK donijela u martu.

 

Komentari
Na vrh