Eventi

STUDENTI SPROVODE KAMPANJU ZA BOLJE OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE POD NAZIVOM „Nisam rob(a) biroa!“

Narandžasti tim E4U projekta, sačinjen od studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Fakulteta poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, pod pokroviteljstvom Ureda Specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH (EUSR), sprovode kampanju „Nisam rob(a) biroa!“. Cilj kampanje je da studenti po diplomiranju sa fakulteta odlaze spremni za tržište rada i dobiju prilike da odmah nakon studija stiču neophodna znanja i vještine.

 

E4U je projekt EUSR-a pod sloganom „Upalimo svjetlo za mlade u BiH“ namijenjen da mladim ljudima pruži priliku da iskažu svoja mišljenja i poduzmu akcije koje vode BiH ka EU integracijama.

 

U okviru kampanje, Narandžasti tim organizuje Soft Skills Akademiju na kojoj će studenti imati priliku steći znanja, vještine i kompetencije koje poslodavci danas traže. U okviru akademije studenti će biti obučeni kroz motivaciona predavanja i razmjenu iskustava sa uspješnim ljudima iz svih sektora privrede i time upotpuniti formalno obrazovanje te biti spremniji za izlazak na tržište rada.

 

Teme koje će biti obrađene na akademiji uključuju pisanje biznis plana, Pasoš kompetencija, te komunikacijske i prezentacijske vještine. Predavači na akademiji su isaknute ličnosti koji će podijeliti svoje znanje, vještine i iskustvo sa učesnicima.

 

Akademija će se održati u periodu od 21.05. do 25.05. 2018. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (Univerzitetska 8).  Od studenata koji se pridruže Akademiji se očekuje da budu proaktivni, upale svjetlo za mlade i prestanu biti rob(a) biroa.

 

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem linka u nastavku https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduyqEmtVh6FhKuTU-G3GEGsM2ow7algE8LslCk6I4SM3z3Tw/viewform?c=0&w=1

 

Za više informacija posjetite: https://www.facebook.com/NisamRobaBiroa/?ref=br_rs

 

Na vrh