BiH

Stanišić i Simatović osuđeni za UZP, dobili po 15 godina zatvora

Međunarodni mehanizam za krivične sudove (MMKS) izrekao je konačnu presudu na obnovljenom suđenju bivšim šefovima Službe državne bezbjednosti (SDB) Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, optuženim za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Sutkinja Graciela Gati predsjedavajuća je Žalbenog vijeća.

Izrečena im je konačna presuda u trajanju od po 15 godina zatvora. U izdržavanje kazne bit će uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. Presuda odmah stupa na snagu. 

 

Apelaciono vijeće je prihvatilo žalbu tužilaštva i zaključilo da su odgovorni za UZP koji je za cilj imao nasilno uklanjanje nesrpskog stanovništva kroz cijelo trajanje rata u BiH. Ovom presudom proglašeni su kriviim i za zločine u Bijeljini, Zvorniku, Doboju, Trnovu, Bosanskom Šamcu i Sanskom Mostu.

Žalbeno vijeće odbilo je osnove Stanišićeve Odbrane na presudu Pretresnog vijeća kojom je osuđen na 12 godina zatvora.

Predsjedavajuća Santana osvrnula se na zaključke Pretresnog vijeća u vezi sa odgovornošću optuženih za zločine u Bosanskom Šamcu kroz obuku pripadnika koji su učestvovali u zauzimanju ove opštine. 

Žalbeno vijeće je odbilo Simatovićevu žalbu jer nije dokazalo da je Pretresno vijeće nije pogriješilo i odbacilo je žalbeni osnov. 

Razmatrajući žalbu Tužilaštva Žalbeno vijeće odbacuje argumente o angažiranju 300 do 400 pripadnik srpskih snaga. 

“Žalbeno vijeće konstatira da je Pretresno vijeće pogrešno primijenilo pravo i nije procijenilo doprinos ostavrenju zajedničkg zločinačkog cilja u vezi sa ubistvima. Žalbeno vijeće zaključuje da je optužba eliminirala svaku sumnju da je SDB plaćala: ljude koji su vodili srpsku dobrovoljačku gardu, značajan broj pripadnika te garde, isplaćivala značajne iznose novca gardi u to vrijeme. Optužba je eliminirala svaku sumnju da su Stanišić i Simatović bili zajednički odgovoran za te isplate i da su putem tih isplata doprinijeli za ostvarivanje zločinačkih ciljeva. Žalbeno vijeće je mišljenja da su tokom njihovog zauzimanja Bosanskog Šamca, pa do zločina u Sanskom Mostu posjedovali zajedničku namjeru da prisilno i trajno uklone većinu nesrba iz Hrvatske i BiH. Proglašava Stanišića i Simatovića odgovornim za UZP – odgovorni su za krivična djela iz optužnice. Na osnovu analiza Pretresnog vijeća to uključuje krivična djela počinjena u BiH”, navodi se u obrazloženju. 

Žalbeno vijeće je u cijelosti odbacilo Simatovićevu i Stanišićevu žalbu, a djelimično žalbu Tužilaštva. Osuđeni su za UZP, progone, ubistva, deportaciju, premještanje, nehumana djela i progon kao zločine protiv čovječnosti. 

Graciela Gati je rekla da će njih dvojica ostati u pritvoru dok se ne odredi gdje će izdržavati kazne. 

Postupak protiv Simatovića i Stanišića počeo je 2003. godine. Prva oslobađajuća presuda je ukinuta i naloženo je novo suđenje. Ponovljeno suđenje je započelo 2017. godine. Prvostepena presuda izrečena je 2021. godine. Raspravno vijeće je konstatiralo da su Simatović i Stanišić pomogli i podržali kaznena djela iz optužnice počinjena u Bosanskom Šamcu. Osudilo ih je za ubistva, progone, deportaciju, zločine protiv čovječnosti. Izrečena im je kazna od po 12 godina zatvora.

Raspravno vijeće je konstatiralo da je veći broj osoba bio dio UZP-a vršenjem krivičnih djela ubistava, progona. Kaznena djela dogodila su se u Hrvatskoj, BiH (Bijeljina, Zvornik, Bosanski Šamac, Doboj, Sanski Most i u blizini Trnova). Raspravno vijeće nije osudilo nijednog za UZP-a.

Žalbeno vijeće je 2023. saslušalo žalbe obje strane.

Na vrh