Aktuelno

Stabilan finansijski rezultat ZZO TK u prva tri mjeseca ove godine

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za prva tri mjesca ove godine.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Mirsad Hodžić izjavio je da je u prva tri mjeseca na zdravstveno osiguranje registrovano 427.502 osiguranih osoba, što predstavlja smanjenje od  1,17 posto u odnosu na isti dan prethodne godine.

U ukupnom broju registrovanih osoba 269.851 odnosno 63,12 posto su osiguranici, a 157.651  odnosno 36,88 posto su članovi njihovih porodica.

Hodžić navodi da je obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvaćeno 96,06 posto stanovništva  TK.

Ukupni prihodi i primici za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u prva tri mjeseca ove godine ostvareni su u iznosu od oko 54 miliona KM, što predstavlja povećanje za 3,27 posto u odnosu na isti period prošle godine.

U okviru ukupnih prihoda najveće ušečće imaju porezni prihodi, ističe Hodžić.

Ukupni rashodi i kapitalni izdaci za prva tri mjeseca ove godine ostvareni su u iznosu od oko 53 miliona KM i  u odnosu na isti period prošle godine predstavljaju povećanje od 2,47 posto.

U spomenutom periodu ostvaren je suficit u ukupnom iznosu od 762.000 KM.

Na vrh