Aktuelno

Šta su obaveze i zabrane u okviru Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama?

Gradsko vijeće Grada Tuzla je nedavno utvrdilo prečišćeni tekst Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama.

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama je objavljena u posljednjem Službenom glasniku Grada Tuzla, a mi izdvajamo dužnosti i zabrane po ovoj Odluci:

Stanari i druga lica su dužni koristiti stan i poslovni prostor kao i zajedničke dijelova zgrade pažnjom dobrog domaćina, a posebno:

1. Ne oštećivati i ne prljati zajedničke dijelove zgrade.
2. Redovno održavati i pravilno upotrebljavati uređaje koji služe redovnoj upotrebi stana i hitno osigurati izvršenje popravke ukoliko kvar
ugrožava uslove stanovanja u susjednim stanovima ili zgrade u cjelini.
3. Održavati čistim i urednim ulazna vrata u zgrade, prozore, balkone i lođe, a oštećenja bez odlaganja popraviti.
4. Kod redovnog održavanja i eventualne rekonstrukcije vanjskih otvora (prozora i balkonskih vrata) zadržati projektovani izgled fasade.

Zabranjeno je:

5. Postavljati pojedinačne antene na prozorima i drugim fasadnim otvorima u zgradama orijentiranim prema javnim površinama, ako postoji mogućnosti da se montiraju na fasadu koja nije okrenuta javnoj površini.
6. Isprašivanje i zračenje predmeta iz stanova na prozorima, balkonima, lođama i stubištu.
7. Izbacivanje otpadaka, smeća i drugih predmeta kroz prozor, kao i bacanje hrane radi hranjenja golubova i drugih životinja.
8. Bacati otpatke i druge predmete u lavaboe, kade i druge sanitarne uređaje koji su povezani s kanalizacijskom instalacijom, zbog opasnosti od zagušenja ili oštećenja instalacije.
9. Vješanje predmeta preko prozorskih balkonskih parapeta.
10. Sušenje rublja na prozorima i balkonima okrenutim prema ulicama, odnosno drugim javnim površinama, a na balkonima je dozvoljeno sušenje rublja samo do visine parapetnog zida, odnosno zatvorene balkonske ograde, a unutar gabarita balkona.
11. Držanje ogrijeva i drugih predmeta na balkonima koji mogu ugroziti sigurnost zgrade i prolaznika, kao i cijepanje ogrijeva i vršenje drugih radnji koje mogu ugroziti druge stanare, zgradu i prolaznike.
12. Ostavljanje uključenih uređaja koji koriste redovnoj upotrebi stana, kada stanari nisu u stanu (otvorena slavina za vodu, uključeni električni uređaji i sl.).
13. Držanje lakozapaljivih materijala u stanu ili zajedničkim dijelovima zgrade na nepropisan način.
14. Proizvođenje buke preko dozvoljenog nivoa u stanu i poslovnom prostoru.
15. Pripremanje jela na roštilju ili na drugim izvorima topline na balkonima, prohodnim terasama i lođama.
16. Postavljanje zvučnika za reprodukciju zvuka na fasadi zgrada, držanje zvučnika za reprodukciju zvuka ispred poslovnih prostora i iznošenje i upotreba TV aparata ispred poslovnih prostora i stanova.
17. Parkiranje vozila ispred ulaza u zgradu i na požarnom putu oko zgrade.
18. Bacanje snijega ispred zgrada na saobraćajnicu te zatvaranje snijegom slivnika i šahtova.

Osim navedenog stanari i druga lica su dužni poštovati i sljedeće:

19. U periodu od 16.00 do 18.00 sati te u periodu od 22.00 do 06.00 sati narednog dana, u zgradi mora
vladati potpuni mir.
20. Na oglasnoj tabli 24 sata ranije se moraju najaviti posebni događaji i aktivnosti koji podrazumijevaju narušavanje kućnog mira, bilo da se radi o dolasku većeg broja ljudi (proslave, svadbe, glasna muzika i sl.), kao i vršenje popravki koje prouzrokuju buku.
21. Redovno provjetravati poslovne prostorije u kojima se proizvode para i mirisi.
22. Cvijeće na balkonima držati u posudama iz kojih se voda ne izljeva, a zalijevati ga na taj način da ne kvasi fasadu i ne ugrožava susjede, prolaznike i tuđu imovinu.
23. Pridržavati se posebnih propisa o držanju životinja u stanu te se brinuti o redovnoj higijeni životinja i spriječiti ometanje drugih stanara i onečišćenje stubišta.
24. Osigurati ventilaciju čiji izvod nadvisuje najvišu etažu stambene zgrade za poslovni prostor u stambenim zgradama, a posebno ugostiteljske objekte u kojima se priprema brza hrana ili proizvode isparenja i mirisi.

Kompletnu Odluku sa predviđenim Kaznenim odredbama možete pronaći OVDJE.

Na vrh