News

Šta pokazuju rezultati analiza: Da li građani Tuzle piju higijenski ispravnu vodu?

Pogon za kontrolu kvaliteta vode Javnog-komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla svakodnevno vrši fizičko-hemijske i mikrobiološke analize vode iz gradske vodovodne mreže.

U ovoj godini analizirano je oko hiljadu i dvije stotine fizičko-hemijskih i dvije hiljade mikrobioloških analiza, te obavljeno oko tri hiljade kontrola rezidualnog hlora.

Na osnovu rezultata tih analize sa sigurnošću se može reći da građani Tuzle piju higijenski ispravnu vodu.

Više u video prilogu RTV7:

Na vrh