Eventi

Srijeda na Filozofskom – prof.dr.sc. Enes Osmančević: “Mapiranje medijskih web portala i njihove specifičnosti u kulturi komuniciranja u BiH”

U srijedu, 20. 4. 2022. godine u 17.000 sati u učioniic 135 na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli prof.dr.sc. Enes Osmančević će održati predavanje o temi “Mapiranje medijskih web portala i njihove specifičnosti u kulturi komuniciranja u BiH”. Time će biti nastavljen peti ciklus otvorenih predavanja pod nazivom “Srijeda na Filozofskom fakultetu”.

 

Kratak izvod iz predavanja:

 

Na predavanju će biti predstavljeni rezultati istraživanja “Mapiranje medijskih web portala u Bosni i Hercegovini”, koje je sa sojim istraživačkim timom prof.dr.sc. Enes Osmančević proveo u okviru IMEP programa  “Jačanje neovisnih medija“ za potrebe US AID-a i Centra za promociju civilnog društva iz Sarajeva.

             Kultura web komuniciranja je uža naučna ekspertiza profesora Osmančevića, a njegovo istraživanje, koje je označeno pionirskim, mapiralo je 615 medijskih web portala u našoj zemlji. Istraživanje je publicirano u elektronskoj formi na web stranici Centra za promociju civilnog društva iz Sarajeva.

             Koji su to medijski web portali, kako su teritorijalno locirani, kakve su njihove karakteristike i šta nam one govore o kulturi web komuniciranja u Bosni i Hercegovini, ključne su teme javne prezentacije istraživanja “Mapiranje medijskih web portala u Bosni i Hercegovini“.

 

U okviru „Srijede na Filozofskom fakultetu“ tokom akademske 2021/22. godine domaći i gostujući profesori održat će sedam predavanja, kojima Fakultet ima za cilj popularizirati nauku, izgraditi se kao prepoznatljiv prostor za razmjenu mišljenja o javno značajnim temama i potvrditi se kao prosvjetna ustanova u službi zajednice.


Komentari
Na vrh