Tuzla

Srijeda na Filozofskom fakultetu – Prof.dr.sc. Asim Pandžić predavanje “Upravljanje projektom u programiranju socijalnih inovacija”

Obavještavamo vas da će u srijedu, 22. 2. 2023. godine u 17.000 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli prof.dr.sc. Asim Pandžić održati predavanje o temi “Upravljanje projektom u programiranju socijalnih inovacija”. Time će biti nastavljen šesti ciklus otvorenih predavanja pod nazivom “Srijeda na Filozofskom fakultetu”.

Predavanje ima za cilj ponuditi osnovna znanja o dizajniranju, razvijanju i implementaciji socijalne inovacije kroz oblikovanje projekata. Izlaganje će obuhvatiti ulogu projekt menadžmenta u kreiranju i programiranju socijalnih inovacija kao koncepta za rješavanje brojnih izazova i problema sa kojima se susreće savremeno društvo kroz saznanja o novim pristupima u području definiranja problema, istraživanja potreba, oblikovanja projekta i kreiranja inovativnih rješenja.

U okviru „Srijede na Filozofskom fakultetu“ tokom akademske 2022/23. godine domaći i gostujući profesori održat će sedam predavanja, kojima Fakultet ima za cilj popularizirati nauku, izgraditi se kao prepoznatljiv prostor za razmjenu mišljenja o javno značajnim temama i potvrditi se kao prosvjetna ustanova u službi zajednice.

Na vrh