Tuzla

“Srijeda na Filozofskom fakultetu” – Predavanje o temi “Ne(vidljivost) jezika u nauci: etička refleksija”

Obavještavamo vas da će u srijedu, 21. 11. 2022. godine u 17.000 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Alma Jahić Jašić održati predavanje o temi “Ne(vidljivost) jezika u nauci: etička refleksija”. Time će biti nastavljen šesti ciklus otvorenih predavanja pod nazivom “Srijeda na Filozofskom fakultetu”.

 

 

Kratak izvod iz predavanja:

Engleski jezik se danas smatra međunarodnim jezikom nauke, tj. lingua francom nauke. Mnogi smatraju da ovakav status engleskog jezika ima mnogostruke prednosti kao, na primjer, da olakšava diseminaciju naučnih saznanja, komunikaciju među naučnicima i slično. Međutim, postoje i određeni negativni aspekti korištenja engleskog jezika kao lingua france nauke a jedan od njih je i smanjena vidljivost (ili čak nevidljivost) drugih jezika u nauci. Naučne publikacije se danas uobičajeno objavljuju na engleskom jeziku bez obzira na kojem jeziku je samo istraživanje sprovedeno. Ovo neminovno dovodi do određenih poteškoća te će se na ovom predavanju prezentirati posljedice koje odabir jezika nosi prilikom sprovođenja istraživanja u kojem se kao metoda prikupljanja podataka koristi intervju. Dostupni podaci će se sagledati sa stajališta četiri etička principa: principa autonomije, principa pravednosti, principa dobročinstva i principa neškodljivosti. Prikazat će se etičke poteškoće prisutne prilikom izbora kako engleskog tako i maternjeg jezika za potrebe sprovođenja intervjua te prilikom publiciranja rezultata istraživanja na engleskom jeziku. Istaći će se važnost dokumentiranja metodoloških detalja vezanih za upotrebu jezika kao i prakse objavljivanja naučnih publikacija koja favorizira uključivanje podataka iz maternjeg jezika i njihovo stavljanje u prvi plan.

 

Više informacija o programu šestog ciklusa javnih predavanja „Srijeda na Filozofskom fakultetu“ moguće je naći na web stranici Fakulteta www.ff.untz.ba.

 

Komentari
Na vrh