Tuzla

Srijeda na Filozofskom fakultetu – Predavanje “Kultura roditeljstva kao determinanta kvaliteta porodičnog funkcioniranja”

Obavještavamo vas da će u srijedu, 17. 5. 2023. godine u 17.000 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli prof.dr.sc. Alma Malkić Aličković sa studentima studijskog programa Pedagogija održati predavanje o temi “Kultura roditeljstva kao determinanta kvaliteta porodičnog funkcioniranja”.

Cilj predavanja je ukazati na ulogu pedagoške kulture roditelja u osnaživanju kvaliteta porodičnog funkcioniranja. U prvom dijelu predavanja akcent će biti stavljen na pedagoške elemente kvaliteta porodičnog funkcioniranja koji se očituje kroz porodičnu kohezivnost, fleksibilnost i komunikaciju, te na njihovu uslovljenost pedagoškom kulturom roditelja. U drugom dijelu pedavanja studenti druge i treće godine studijskog programa Pedagogija prezentirat će rezultate istraživanja koje je realizirano s ciljem da se ispita  kako  roditelji  percipiraju  pojedine  aspekte pedagoške kulture roditeljstva.

Predavanjem “Kultura roditeljstva kao determinanta kvaliteta porodičnog funkcioniranja” bit će okončan 6. ciklus naučno-popularnih predavanja pod nazivom Srijeda na Filozofskom fakultetu.

Na vrh