Aktuelno

“Srijeda na Filozofskom fakultetu” – Predavanje dr. sc. Jasmine Husanović

Protiv komodifikacije – za komunifikaciju: O subjektu i vremenu emancipativne politike u kulturnoj produkciji


Pozivamo Vas na predavanje pod nazivom “Protiv komodifikacije – za komunifikaciju: O subjektu i vremenu emancipativne politike u kulturnoj produkciji”, koje će održati dr. sc. Jasmina Husanović u srijedu, 12. decembra 2018. godine, s početkom u 17 sati na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Predavanje se izvodi u okviru niza otvorenih predavanja za građanstvo pod nazivom “Srijeda na Filozofskom fakultetu”. Fakultet ovim aktivnostima želi potaknuti popularizaciju nauke, izgraditi se kao prostor za razmjenu znanja i mišljenja o javno značajnim temama, obogatiti kulturni život grada te, u konačnici, potvrditi se kao prosvjetna ustanova u službi zajednice.
Dr. sc. Jasmina Husanović je vanredna profesorica na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli.

Na vrh