Tuzla

Srednja „Savremeno – umjetnička škola“ Tuzla – Počinju 1. Dani kreativne samospoznaje

Odgoj i obrazovanje djece i mladih u XXI stoljeću, vremenu tehnoloških i informacionih dostignuća, predstavlja jedan od najtežih zadataka, ali i izazova savremenog doba, kako za djecu i mlade, tako i za roditelje, odgajatelje, ustanove i sisteme obrazovanja i nauke. Generacije djece i mladih, zajedno s roditeljima, svakodnevno tragaju za novim i savremenim načinima odgoja i obrazovanja koje će djeci i mladima istovremeno zaokupiti tijelo i um, te u krajnosti stvoriti pojedinca odgovornog kako za sebe, tako i za svoju društvenu zajednicu.

Upravo u namjeri da se na tržištu Bosne i Hercegovine ponudi jedan takav, inovativan sistem obrazovanja djece i mladih, a na osnovu osamnaestogodišnjeg iskustva u primjeni dramskog odgoja kroz programe Udruženja „Pozorište mladih Tuzle“ i Udruženja „Mladi Tuzle“ Tuzla, osnovana je Mješovita srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla koja školuje učenike za savremena zanimanja, čije se postojanje pokazalo neophodnim, a na osnovu istraživanja i izrade elaborata o društvenoj opravdanosti.

Škola je upisana u Registar srednjih škola Tuzlanskog kantona, a saglasnost za realizaciju i akreditaciju Nastavnog plana i programa dalo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

U periodu od 16.6. do 20.6.2022. godine, učenici prve generacije smjera „Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije“ i „Omladinski lider“ realizuju javne časove stručno – umjetničkih predmeta. Ovako koncipiran događaj nazvan je „1. Dani kreativne samospoznaje“ i u skladu je sa Programom rada škole. Namjera je da „Dani kreativne samospoznaje“ postane praksa svake školske godine.

 

17.6.2022 – Petak / U prostorijama škole

17.00h – Predmet: Projekt menadžment i produkcija

Tema: Prezentacija  omladinskih  projekata

Smjer: Omladinski lider

 

18.6.2022 – Subota / Na sceni Pozorišta mladih Tuzle

17.00h – Predmet: Dikcija i govorništvo

Tema: Vježbe  za  razvoj  artikulacije  i  pravilnu  postavku  glasova

Smjer: Omladinski lider i Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije

 

20.6.2022 – Ponedjeljak / Na sceni Pozorišta mladih Tuzle

17.00h – Predmet: Primijenjeno pozorište i drama

Tema: Interaktivna  predstava  za  djecu „Priča  o  zločestim  miševima“

Smjer: Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije

Koncept obrazovanja u Srednjoj „Savremeno – umjetničkoj školi“ Tuzla ima namjeru da prevaziđe nedostatke tradicionalnih načina obrazovanja i učenja, te osposobi učenike da, vještine stečene u ovakvom modelu obrazovanju, funkcionalno koriste u različitim životnim situacijama i svim daljim nivoima obrazovanja.  Ovako koncipiran, bogat i raznolik nastavni plan i program kreiran kao rezultat dugogodišnjeg slušanja potreba djece i mladih,  učenike će osposobiti i podučiti komunikacijskim vještinama, naučit će ih kulturi javnog nastupa, doprinijeti socijalizaciji, kognitivnom i emocionalnom razvoju ličnosti, podučiti projekt menadžmentu, introspekciji, kritičkom razmišljanju, imaginaciji, prihvatanju, fleksibilnosti, odgovornosti, samokontroli, samodisciplini, samosvjesnosti, estetskim vrijednostima, tjelesnom i umnom razvoju, motivaciji, povjerenju, timskom radu, slobodi izražavanja emocija, socijalnoj svjesnosti društvene zajednice, kreativnom rješavanju problema, poštivanju obaveza, radnim navikama, odgovornosti, poštivanju pravila, ali i razvijanju omladinskog aktivizma i snalaženju u različitim životnim situacijama.

Na ovaj način učenik se zapravo osposobljava za funkcionalno snalaženje u društvenoj zajednici XXI stoljeća.

Komentari
Na vrh