Tuzlanski kanton

Sportski savezi kod ministrice Mijatović

Ministrica kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović zajedno sa pomoćnikom ministra za sport i mlade Lejlom Elezović održala je sastanak sa predstavnicima Sportskog saveza i Sportskog saveza lica sa invaliditetom Tuzlanskog kantona. U ime Sportskog saveza TK sastanku su prisustvovali generalni sekretar Jadran Lasetović i Nermin Kasumović, a Sportskog saveza lica s invaliditetom predsjednik Sportskog saveza lica s invaliditetom Sulejman Čerkezović i član Upravnog odbora Husein Odobašić.

Naglasivši da su Sportski savez i Sportski savez lica sa invaliditetom institucije od izuzetnog značaja za dalji razvoj sporta na području kantona, ministrica Mijatović pohvalila je dosadašnju saradnju uvjerena da će i u budućnosti biti tako.

 

Sastanak je bio prilika  za razgovor o unaprjeđenju i ojačavanju školskog sporta, konkretno sportskih takmičenja koja se organizuju u školama. Prisutni su se složili da su finansijska podrška, adekvatni uslovi i infrastruktura iznimno bitni za razvoj sporta, posebno kada je riječ o sportu lica sa invaliditetom, čemu će se u budućnosti posvetiti posebna pažnja.

Generalni sekretar Lasetović kazao je da Sportski savez ima izuzetno kvalitetne ljudske resurse, koji svakako doprinose uspješnosti projekata koji se izvršavaju. Pored toga, Lasetović smatra da uzajamno uvažavanje i saradnja Ministarstva i Sportskog saveza pruža dodatnu „snagu, želju i volju, ali i obavezu da se radi što je bolje moguće“.

 

Prisutni su se složili da se stanje u oblasti sporta dosta promijenilo i unaprijedilo, zahvaljujući jačanju kapaciteta sportskih organizacija, ali da je u budućnosti potrebno uspostaviti još bolju koordinaciju između institucija i jačati njihove kapacitete i programske aktivnosti kako bi se Tuzlanski kanton vratio u sami vrh sporta po čemu je kroz historiju i prepoznatljiv.

 

Na vrh