Aktuelno

Socijalni dijalog sindikata i Vlade TK

Delegacije Vlade Tuzlanskog kantona i sindikata uposlenika u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu nastavile su danas socijalni dijalog u smislu dogovora o visini osnovice za obračun plaća, te visina naknade za topli obrok i visine regresa u 2019. godini.

Obje strane izrazile su saglasnost u vezi sa visinama osnovice za obračun plaće i visine naknade za godišnji odmor. Visina osnovice za obračun plaće ostala bi nepromijenjena u odnosu na prethodni period i iznosila  404 KM, dok bi regres bio obračunat u iznosu od 50% prosječne neto plaće u FBiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec koji je prethodio donošenju Budžeta TK za 2019. godinu.

Zahtjev sindikata je da topli obrok u narednoj godini bude 1% prosječne plaće u FBiH, te da se do kraja juna 2019. godine pitanje plaća uposlenika koji plaće primaju iz Budžeta TK uredi posebnim zakonskim aktom, što će biti sistemsko rješenje koje bi trebalo i da olakša sve buduće pregovore Vlade i sindikata.

„Kada je u pitanju visina naknade za topli obrok, zahtjev sindikata je veći za oko 1 KM po izrađenom danu. Vlada mora sagledati finansijske mogućnosti, te ćemo se o ovom prijedlogu naknadno očitovati. Također, Vlada je imala u planu i da uradi Zakon o plaćama, međutim imajući u vidu da očekujemo formiranje nove Vlade, uradili smo radnu verziju tog zakona, te ćemo je ostaviti novom sazivu Vlade da je finalizira i uputi u skupštinsku proceduru“, rekao je premijer Suljkanović.

Delegacija Vlade  ovom je prilikom ukazala i na sve one pozitivne pomake koji su ostvareni u proteklom periodu, te uspostavljeni trend popravljanja socijalnog statusa uposlenika, što je sve zajedno pokazatelj pozitivnih odnosa i raspoloženja, a time i dobre osnove za socijalni dijalog.

Također premijer Suljkanović je podsjetio da je za narednu godinu, uz zadržavanje osnovice na istom nivou, planirano povećanje koeficijenata za obračun plaće ovim uposlenicima, te da će, shodno tom povećanju, uposlenici imati povećanje plaće u 2019. godini od 6,5%.

Današnji dogovor pokazatelj je uspješne saradnje i dobrih odnosa koje Vlada njeguje sa socijalnim partnerima.

Osim premijera Suljkanovića, koji je predvodio delegaciju Vlade, današnjem sastanku su prisustvovali ministar finansija Miralem Nuhanović, ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić, ministrica pravosuđa i uprave Ivana Kulić, te ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović.

 

Na vrh