Politika

Socijaldemokrati BiH pripremaju 1. Kongres SDBIH

Predsjednik Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine Enver Bijedić, saopćio je danas da oštro osuđuje obmanjivanje javnosti i članstva s ciljem destabilizacije ovog političkog subjekta.

Naime, Glavni odbor SDBiH na 3. sjednici održanoj 24.05.2023 godine donio je Odluku o sazivanju 1. Kongresa SDBiH za 03.septembar 2023. godine u Tuzli. Kako bi se ispoštovali predviđeni termini i izvršili sve neophodne pripreme za održavanje 1. Kongresa SDBIH, Predsjedništvo je održavalo sjednice u kontinitetu i usvojilo neophodne dokumente vezano za kvalitetnu pripremu kongresa.

U vremenu kada se po operativnom planu pripremala 39. sjednica Predsjedništva SDBiH na kojoj je trebalo da se usvoje Kriteriji, upustvo i rokovi za dostavu prijedloga kandidata za organe SDBIH (za što je potrebno minimalno 15 dana), uslijedlio je nestatutarno postupanje kao i otvorena opstrukcija za održavanje planirane sjednice Predsjedništva 01.08.2023. godine.
To je izazvalo kašnjenje u pripremi materijala, kandidiranja, verifikacije delegata i dokumenata, a samim time nisu ispunjeni uslovi iz člana 35. Statuta SDBiH.
Smatram da je učinjena ogromna i nepopravljiva šteta organima stranke, članovima i Socijaldemokratama BIH u cijelosti.

Zbog svega navedenog, 01.09.2023.godine (petak) zakazana je 4. sjednica Glavnog odbora SDBiH na kojoj bi se trebale otkloniti sve nastale nesuglasice.

Treba se zaključiti da naspram sebe i funkcija koje obavljamo imamo i veliku odgovornost za jako tešku situaciju u kojoj se nalazimo kada je u pitanju održavanje 1. Kongresa SDBiH.
Napominjem da svi moramo preuzeti odgovornost za budućnost Socijaldemokrata BiH i pronaći rješenje za nastalu situaciju, a sve u skladu sa STATUTOM SDBIH.

 


PREDSJEDNIK SDBiH
mr.sc. Enver Bijedić

Na vrh