Tuzla

Snažne poruke panel diskusije o karcinomima – Prevencija i zdrav životni stav i su ključni!

O važnosti prevencije bolesti uopšteno, ali karcinoma posebno, nužno je govoriti svakodnevno. Ukoliko želimo zdravu naciju, prevenciji bolesti se mora posvetiti više pažnje posebno ako znamo da je svaka marka uložena u prevenciju višestruko korisnija nego novac koji se daje na liječenje koje, osim što je skupo, donosi niz problema ne samo pacijentu, njegovoj porodici nego zdravstvenom sistemu i društvu u najširem smislu. Važnost psihološke podrške i empatije prema onome ko upravo saznaje ličnu dijagnozu je nešto na šta se zdravstveni sistem mora hitno pripremiti. Zaključak je to i stručnjaka, ali i građana učesnika sinoć održane panel diskusije „Ja jesam, ja hoću“ posvećene prevenciji malignih bolesti u organizaciji Platforme za progres Tuzla.

 

Važnost prevencije se posebno ističe kada u porodici imamo blisku oboljelu osobu. Ukoliko je bolest nastupila, recimo, u četvrtoj deceniji života, onda se sa preventivnim pregledima treba započeti deset godina ranije. Obzirom da kao nacija generalno nismo skloni preveniranju bolesti na primarnom i sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, nerijetko se desi da se na radijacijskom liječenju shvati da je bolest tu, da je uznapredovala i da se onda počne sa zdravim stilovima života što je trebalo učiniti znatno ranije.

 

 

Upravo su zdravi stilovi života, samosvijest o vlastitom zdravlju, pozitivan otklon prema teškoj svakodnevnici ono što nam je svima potrebno i o čemu su govorile panelistice: prof. dr Ermina Iljazović, specijalista patološke anatomije i redovna profesorica na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mr. sci. dr Dženita Kurtćehajić, doktor porodične medicine, ultrasoničar, specijalista ginekologije i akušerstva u Plavoj bolnici Tuzla, dr. sci. Vesna Smajić, specijalista medicine rada, mr. sci. Anela Ramić, radijacijski onkolog i dr. sci. u Nutricionizmu Marizela Šabanović. Panel diskusija ukazala je na gubljenje dragocjenog vremena pacijenta na nerijetko puko zadovoljavanje administrativne forme, na problem nedostatka stručnjaka i onih „koji očitavaju nalaze“, na zastarjelu medicinsku opremu, na manjak stručne psihološke pomoći oboljelom iako tog kadra ima mnogo na biroima rada…

 

Aktuelnost teme pokazala je koliko potreban lični angažmana u zajednici da bi potakli državu da kvalitetnije brine o svojim građanima. Iz tog razloga iz Platforme za progres Tuzla već sad najavljuju da će ovim predavanjima obuhvatiti i druge sredine i pozivaju građane i udruženja pacijenata da im se jave i pomognu u zajedničkom osnaživanju zdravstvene svijesti o karcinomima kroz promociju prevencije.

Na vrh