Tuzla

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle organizuje javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2023. i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023.

U skladu sa članom 6. Odluke o načinu provođenja javne rasprave broj: 01/11-A-18042-2022, usvojene na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj 27.10.2022., Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu upućuje

 

J A V N I    P O Z I V

za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2023. i

Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023.

 

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu poziva korisnike iz oblasti kulture, sporta, mladih, socijalne zaštite i druga udruženja građana, korisnike Budžeta Grada Tuzle, da svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2023. i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023. dostave u pismenoj formi, najkasnije do 21.11.2022., na adresu Grad Tuzla – Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu,  ZAVNOBiH-a broj 11, Tuzla ili putem e-mail adrese: asja@tuzla.ba.

 

Pored gore navedenog, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle će za sve zainteresovane korisnike održati Javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2023. i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023. u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ u četvrtak, 17.11.2022. sa početkom u 10:00 sati.

 

Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2023. godinu objavljeni su na internet stranici Grada Tuzle (www.grad.tuzla.ba ) u kategoriji Budžet za 2023. godinu (Budžet za 2023. godinu – Grad Tuzla).

 

Grad Tuzla

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu

 

Na vrh