Aktuelno

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle održala Dan otvorenih vrata

U povodu objavljivanja javnog poziva za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji za 2020. godinu Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle održala je u četvrtak 27.02. 2020. godine Dan otvorenih vrata.
Sredstva po Javnom pozivu dodijeliće se u iznosu od 285.000,00 KM sa sljedećih grantovskih pozicija u Budžetu Grada Tuzle: „Grantovi neprofitnim organizacijama-udruženja, organizacije i fondacije“, „Grantovi za realizaciju Lokalnog akcionog plana za Rome Grada Tuzle“, „Grantovi za ostale nacionalne manjine“, Grantovi neprofitnim organizacijama-sport“ i „Grantovi za projekte za mlade“.
Na Danu otvorenih vrata potencijalni aplikanti dobili su uputstva o procesu podnošenja projektnih prijedloga.
Set dokumentacije za prijavu na Javni poziv kao i Smjernice za aplikante mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Grada Tuzle www.grad.tuzla.ba
Javni poziv ostaje otvoren do 12. marta 2020. godine.
Aplikanti koji nisu prisustvovali Danu otvorenih vrata sve potrebne informacije mogu dobiti u Službi za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu putem telefona: 035 307 327; 307-317; 307 391 ili e-mailom asja@tuzla.ba;

Na vrh