Tuzlanski kanton

Skupština Tuzlanskog kantona zakazana za 30. mart

Na današnjoj sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, zakazana je  54. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

 1. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u srijedu, 30.3.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

 

Planirano je razmatranje 12 tačaka dnevnog reda:

 1. Informacija o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 4. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
 6. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 7. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom
 8. Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 9. Prijedlog Odluke o privremenom imenovanju Komisije za koncesije
 10. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2021. godinu
 11. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine
 12. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini

 

 

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

Tuzla, 22.3.2022.godine

Na vrh