Aktuelno

Skupština TK usvojila Nacrt budžeta za narednu godinu

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je danas jednoglasno Nacrt budžeta ovog kantona za 2018. godinu u iznosu od oko 356 miliona KM i u odnosu na prošlu godinu manji je za oko tri miliona KM.

Ministar finansija TK Jakub Suljkanović izjavio je da je Nacrt budžeta jedan od najvažnijih dokumenata za narednu godinu kada je u pitanju Tuzlanski kanton.

-Nastojali smo da ostavimo više vremena za javnu raspravu, kako bi se saslušale sve primjedbe i sugestije, te kako bi se s prijedlogom budžeta izašlo s boljim i realnijim okvirima u odnosu na nacrt. U odnosu na prošlu godinu išli smo s kapitalnim izdacima manjim za milion KM, a predviđen je kapitalni transfer UKC-u Tuzla od 700.000 KM, po programu za nabavku dijagnostičke opreme – kazao je Suljkanović.

Planirano je dodatnih 500.000 KM za finansiranje plaća uposlenika Univerziteta u Tuzli, jer je došlo do smanjenja vlastitih prihoda, zbog pada broja upisanih studenata.

Suljkanović navodi da su izdvajanja za prava socijalno ugroženih, poljoprivrednika i boračke populacije ostala na istom nivou kao i prošle godine, ali će doći do restrukturiranja prava s obzirom na to da se mijenja broj korisnika po pojedinim pravima.

Predsjednik Skupštine TK Senad Alić izjavio je da je kantonalna vlada ponudila restriktivan Nacrt budžeta.

-U odnosu na ovu godinu nema velikih izmjena, osim što je oko milion KM manje za kapitalna ulaganja, ali će kroz javnu raspravu to biti popravljeno – ustvrdio je Alić.

Predsjednik kluba poslanika SDP-a u Skupštini TK Dževad Hadžić smatra da je Nacrt budžeta za 2018. godinu važan, jer je posljednji nacrt koji kantonalna vlada u ovom mandatu predlaže.

-U ekspozeu kantonalnog premijera je obećavano da nema stabilizacije budžeta odnosno prihodovne strane bez izmjene dva federalna zakona, o pripadnosti javnih prihoda i o dugu i zaduženju. Evidentno je da do toga nije došlo i jedan od ključnih ciljeva kantonalne vlade nije ostvaren, što se odražava i na Nacrt budžeta, jer nije došlo do očekivanog povećanja prihoda, s obzirom da bi izmjene spomenutih zakona značile više sredstava na prihodovnoj strani budžeta TK – ocijenio je Hadžić.

Jednoglasno je usvojen i Nacrt zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta TK i Zakona o izvršenju budžeta TK za 2018. godinu trajat će narednih 30 dana.

Na vrh