Aktuelno

Skupština TK usvojila izmjene zakona o ministarstvima

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave TK, uz  amandmane skupštinske Zakonodavno-pravne komisije.

U obrazloženju je  navedeno  da su razlozi za donošenje  ovog zakona  u činjenici da je potrebno izvršiti racionalizaciju poslova koji se obavljaju u pojedinim kantonalnim organima uprave, ministarstvima i upravnim organizacijama.

Ovim zakonskim rješenjem bit će omogućeno  spajanje ministarstva razvoja i poduzetništva i ministarstva industrije, energetike  i rudarstva u jedno ministarstvo, koje će nositi naziv ministarstvo privrede.

Također,  bit će omogućeno  razdvajanje ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na dva ministarstva:ministarstvo obrazovanja i nauke, i ministarstvo za kulturu, sport i mlade, zbog, kako je navedeno, unapređenja oblasti kulture i sporta, te odnosa zajednice prema mladima kroz određene nadležnosti ovog ministarstva.

Također, po novom zakonu  Kantonalna direkcija robnih rezervi TK kao samostalna upravna organizacija bit će u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, imajući u vidu nadležnosti ovog ministarstva.

Predsjednik kluba poslanika SDA u Skupštini TK Mirza Omerdić izjavio je da će spajanje i razdvajanje određenih ministarstava doprinijeti racionalnom poslovanju Vlade TK.

-S obzirom da je Ministarstvo obrazovanja jako veliko ministarstvo, ako se posmatraju budžetske potrebe ono je pola ili više budžeta, tu je osnovno, srednjei visoko obrazovanje, tako da su tu problemi kojj je potrebno rješavati, znatno veliki. S druge strane, kultura, mladi i sport u okviru dosadašnjeg ministarstva su bili zanemarivani. Ovakvim rješenjima će se kultura, mladi i sport značajno reafirmirati – kazao je Omerdić.

Mišljenja  je da je spajanjem ministarstva razvoja i poduzetništva i ministarstva industrije, energetike , i rudarstva u ministarstvo privrede svrsishodno, te da će izmjene ovog zakona  doprinijeti boljem radu pojedinih ministarstvava i kantonalne vlade i cjelini.

Za provođenje ovog zakona potrebno je osigurati dodatna sredstva u Budžetu TK za 2018.godinu u iznosu od 345.000 KM, a odnose se na sredstva za plate i druge naknade za 10 novih radnih mjesta državnih službenika i namještenika.

Predsjednik kluba poslanika SDP-a u Skupštini TK Dževad Hadžić smatra da se ne radi o racionalizaciji, već otvaranju novih radnih mjesta unutar administracije.

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona po skraćenom postupku.

Razlog za donošenje ovog zakona je usklađivanje sa Zakonom o  izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave ovog kantona, jer oba zakona uređuju istu oblast.

Naime, izmjene ovog zakona se odnose na član 7. na način da se mijenjaju nazivi ministara, s obzirom  na to da se izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave dva  ministarstva  spajaju, a jedno ministarstvo se dijeli na dva nova ministarstva.

U skladu s tim, neophodno je izvršiti usklađivanje naziva ministara sa nazivima novonastalih ministarstava.

Na vrh