Sport

Skupština TK podržala izmjene zakona o sportu

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu ovog kantona sa 19 glasova za i 10 suzdržanih.

Razlog za izmjene ovog zakonskog rješenja je da se sportskim organizacijama omogući da na jednostavniji način organizuju svoju sportsku djelatnost. U novom zakonskom rješenju usaglašen je naziv Grada Tuzla i novoformiranog Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.

Ministrica za kulturu, sport i mlade TK Slavena Vojinović izjavila je za Fenu da je izvršeno  usklađivanje zakona s državnim zakonom o sportu, te je definisan niz odredbi kojima se unapređuje zakonski okvir za oblast sporta na području TK.

Po njenim riječima, izmijenjene su odredbe koje se tiču rodne ravnopravnosti, zatim riječ “invalid” zamjenjuje sintagma “lica s invaliditetom”, itd.

Precizirana je nadležnost sportskog saveza kantona kada je u pitanju saradnja sa sportskim organizacijama drugih nivoa vlasti.

Dodatno je uređen sistem koji se odnosi na stručni rad u oblasti sporta, precizirana je stručna sprema, i druge reference neophodne za obavljanje poslova u oblasti sporta.

Osobe koje su stekle određena zvanja iz oblasti sporta moći će obavljati pripravničku praksu u nekim od sportskih organizacija. Prema nezvaničnim podacima, na evidenciji Službe za zapošljavanje je oko 200 nezaposlenih koji imaju odgovarajuću stručnu spremu iz ove oblasti, dodaje Vojinović.

Također, precizirano je koje visokoškolske ustanove su ovlaštene za izdavanje licence za rad u oblasti sporta.

Na vrh